Matjaž Željko, 26. 3. 2018

Izjava in obrazložitev v zvezi z ukinitvijo sofinanciranja določenih tekmovanj s strani ZRSŠ

Podajamo izjavo (izjava) o porabi namenskih sredstev za tekmovanja (poročilo). V šolskem letu 2016/2017 je na tekmovanjih v organizaciji DMFA Slovenije sodelovalo več kot 133000 tekmovalcev (podrobna statistika).