Matjaž Željko, 31. 5. 2018

DMFA Slovenije ne podpira stališč prof. Gamsa

DMFA je podprl Matjaža Gamsa pri kandidaturi za raziskovalno dejavnost v Državnem svetu na osnovi predloženega manifesta, kjer je napovedal aktivno delovanje v prid raziskovalne in izobraževalne dejavnosti s pričakovanjem, da bo deloval v DS kot neideološki glas v prid naravoslovnih in tehniških znanstvenikov. Z organizacijo posveta o izumiranju slovenskega naroda s strani dr. Gamsa v Državnem svetu nismo bili seznanjeni in se od njega ograjujemo, saj z aktivnostmi društva nima nobene povezave.