Andrej Guštin, 21. 8. 2018

Izobraževanja učiteljev s področja astronomije

V letošnjem katalogu KATIS so razpisana kar tri izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljic in učiteljev s področja astronomije, ki jih vodijo ali pri katerih sodelujejo člani našega društva. Poiščite nas v katalogu in se pravočasno prijavite. Klikni tukaj.

 

Univerza v Novi Gorici je razpisala delavnice z naslovom ASTRONOMIJA IN DIGITALNA FOTOGRAFIJA V ŠOLI, ki jih bo vodila prof. dr. Andreja Gomboc. Delavnice so namenjene učiteljicam in učiteljem zadnje triade OŠ in srednješolskim učiteljicam in učiteljem.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko je razpisala delavnice z naslovom POUČEVANJE ASTRONOMSKIH VSEBIN S PRAKTIČNIMI MERITVAMI, ki jih bo vodil prof. dr. Tomaž Zwitter. Delavnice so namenjene srednješolskim učiteljicam in učiteljem fizike.

Elektrotehniško-računalniška srednja šola in gimnazija Ljubljana je razpisala delavnice z naslovom PRAKTIČNA ASTRONOMIJA V OSNOVNI ŠOLI, ki jih bo vodil Andrej Guštin. Delavnice so namenjene osnovnošolskim učiteljicam in učiteljem.