Boštjan Kuzman, 23. 12. 2016

Novice Mednarodnega matematičnega združenja (IMU)

Vabila k nominacijam in kandidaturi

Logo IMUMednarodno matematično združenje IMU (International Mathematical Union) je v teh dneh z zamudo objavilo letno poročilo o svojih aktivnostih v letu 2015, ki je dosegljivo tudi na spletnem naslovu http://www.mathunion.org/Publications/bulletins/archive/

Med pomembnejšimi novicami združenja so denimo nove informacije o Mednarodnem matematičnem kongresu ICM (International Congress of Mathematics), ki bo potekal leta 2018 v mestu Rio de Janeiro v Braziliji, in nedavna novica o dveh potrjenih kandidaturah za kongres leta 2022, za katerega se potegujeta mesti Pariz (Francija) in St. Petersburg (Rusija).

V nadaljevanju povzemam še nekaj aktualnih vabil IMU za vložitev nominacij za nagrade in kandidatur za funkcije in organizacijo dogodkov v naslednjem obdobju.

  1. Nominacije za nagrade IMU

IMU vabi pridružene ustanove, med katerimi je tudi DMFA Slovenije, da do 31. decembra 2016 nominirajo kandidate za prestižne mednarodne nagrade, ki bodo podeljene na ICM v Riu de Janeiru leta 2018. Gre za naslednje nagrade:

  • Fieldsova medalja za izjemen matematični dosežek. Prejemniki leta 2014 so bili Artur Avila (dinamični sistemi), Manjul Bhargava (teorija števil), Martin Hairer (stohastične parcialne diferencialne enačbe) in Maryam Mirzakhani (hiperbolična geometrija in dinamični sistemi).
  • Nagrada Rolfa Nevanlinne za izjemne prispevke na področju matematičnih vidikov informacijskih znanosti. Prejemnik leta 2014 je bil Subash Khot za odkritja v povezavi Domnevo o enoličnih igrah (Unique Games Conjecture).
  • Nagrada Carla Friedricha Gaussa v čast znanstveniku, katerega matematično delo ima vpliv zunaj matematike - na področju tehnologije, poslov ali v vsakodnevnem življenju. Prejemnik leta 2014 je bil Stanley Osher za razvoj vrste matematičnih algoritmov za modeliranje, ki se uporabljajo na številnih področjih od medicine do računalniške grafike.
  • Chernova medalja posamezniku, ki je s svojim dosežki zagotovil najvišjo stopnjo prepoznavnosti izjemnim dosežkom na področju matematike. Prejemnik leta 2014 je bil Phillip Griffiths za številne prispevke na področju matematike, visokošolskega poučevanja in ter razvoja in vodenja vrhunskih znanstveno-raziskovalnih ustanov.
  • Leelavatijeva nagrada, ki jo sponzorira Infosys, je namenjena izjemnim prispevkom na področju spodbujanja javnega zavedanja o matematiki kot intelektualni disciplini in ključne vloge, ki jo igra v različnih človeških podvigih. Prejemnik leta 2014 je bil Adrián Paenza, za številne poljudne članke, knjige in televizijske oddaje o matematiki na mehiški nacionalni televiziji.
  • Emmy Noether Lecture je posebno vabljeno predavanje na ICM, posvečeno ženskam, ki so prispevale temeljna in trajna matematična odkritja. Častna predavateljica leta 2014 je bila Georgia Benkart za pomembne prispevke na področju Liejeve teorije.

Rok za vložitev vseh nominacij je 31. december 2016. Več podatkov o nagradah je dosegljivih na naslovu www.mathunion.org/general/prizes.

  1. Nominacija za predsednika in tajnika IMU 2019-2022

IMU vabi pridružene ustanove, med katerimi je tudi DMFA Slovenije, da do 15. januarja 2017 posredujejo predloge nominacij za predsednika in tajnika IMU za mandatno obdobje 2019-2022. Kandidature morajo biti poslane na elektronski naslov chair@nc18.mathunion.org preko uradnega naslova organizacije oziroma Odbora za matematiko. Vsebovati morajo izjavo kandidata o pripravljenosti služenju IMU in življenjepis v dolžini največ 2 strani.

  1. Vabilo h kandidaturi za organizacijo ICME 2024

Mednarodni kongres matematičnega izobraževanja ICME (International Congress of Mathematical Education) poteka vsaka 4 leta in je eno največjih svetovnih srečanj raziskovalcev s področja matematičnega izobraževanja. Zadnji kongres je bil leta 2016 v mestu Hamburg v Nemčiji, naslednji bo leta 2020 v mestu Shanghai na Kitajskem. Združenje ICMI (International Commission of Mathematical Instruction), ki deluje pod okriljem IMU, vabi zainteresirane partnerje k vložitvi kandidature za organizacijo kongresa ICME 2024. Izjavo o nameri kandidature je potrebno vložiti do 1. decembra 2017, formalno kandidaturo pa do 1. novembra 2018. Odločitev o izboru bo sprejeta v letu 2019. Več informacij o postopku je na spletni strani http://www.mathunion.org/icmi/conferences/icme-international-congress-on-mathematical-education/bidding-for-icme-15/