Založniška dejavnost

DMFA Slovenije izdaja društveni publikaciji Obzornik za matematiko in fiziki ter Presek.