Prijava za registrirane uporabnike (ne tekmovalce)


Ta prijavni obrazec je namenjen registriranim uporabnikom, ne tekmovalcem. Če želite poizvedovati o dosežkih tekmovanj ali se prijaviti na spletno tekmovanje, uporabite prijavni obrazec za tekmovalce ali pa s primernim mobilnim telefonom poskenirajte QR kodo z lista z geslom, ki ste ga prejeli na tekmovanju oz. ob prijavi na tekmovanje.