Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Izgubljeno/pozabljeno geslo oz. prvi dostop do strežnika

Če ste izgubili/pozabili geslo za dostop do strežnika (ali pa gesla še nimate), kontaktirajte nadrejenega uporabnika oz. pristojnega administratorja v skladu s spodnjo preglednico, saj vam lahko geslo dodeli samo ta oseba.

VlogaDodeljevalec gesla oz. kontaktna oseba
Odgovorna oseba na šoli, pomočnik odgovorne osebeNove prijave oz. izgubljena gesla ureja administrator strežnika. Če geslo že imate, a je odgovorno osebo oz. pomočnika potrebno zamenjati, sledite navodilom na strežniku, ki so dostopna po prijavi na strežnik.
Vodja tekmovanjaOdgovorna oseba na šoli, pomočnik odgovorne osebe
Pomočnik pri izvedbi tekmovanja na šoliVodja tekmovanja na šoli
Organizator regijskega oz. državnega tekmovanjaTajnik oz. koordinator tekmovanja
Predsednik tekmovalne komisije regijskega oz. državnega tekmovanjaOrganizator regijskega oz. državnega tekmovanja ali tajnik oz. koordinator tekmovanja