Boštjan Kuzman, 12. 9. 2018

Vabilo za predloge priznanj DMFA Slovenije za leto 2018

Rok za oddajo predlogov se izteka!

Spoštovane članice in člani DMFA Slovenije.

Vabim vas k pripravi predlogov za podelitev priznanj DMFA Slovenije za leto 2018. Predlogi naj bodo pripravljeni v skladu s Pravilnikom o podeljevanju društvenih priznanj, ki je objavljen na spletni strani DMFA in v Obzorniku za matematiko in fiziko, letnik 49, št. 2, str. 62-63. Predloge pošljite do 20. septembra 2018 na naslov DMFA Slovenije, Komisija za društvena priznanja, Jadranska ul. 19, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov tajnik@dmfa.si

Priznanja bodo podeljena na Občnem zboru DMFA Slovenije, ki bo predvidoma potekal v drugi polovici oktobra ali v novembru 2018.

Prof. dr. Dragan Mihailović, predsednik DMFA Slovenije