6. 6. 2023

Bistroumi 2023 in zaključek tekmovanj v šolskem letu 2022/23

Spoštovane tekmovalke in tekmovalci, starši, mentorice in mentorji in predstavniki vseh šol, ki ste sodelovali v tekmovanjih DMFA Slovenije. 

Ob zaključku letošnjega tekmovalnega cikla smo za najuspešnejše tekmovalke in tekmovalce ponovno pripravili zaključno prireditev Bistroumi. Potekala bo v soboto, 10. junija 2023, ob 11h v Veliki dvorani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prireditev bo sicer nekoliko skromnejša kot v preteklih letih. Povabili smo prejemnike nagrad in pohval za državna tekmovanja, ki so s strani MIZŠ prepoznana kot interesna ali selekcijska:

  • Matematika OŠ, 8. in 9. razred,
  • Matematika SŠ A, vsi letniki, + ekipi za MMO in EGMO
  • Fizika OŠ, 8. in 9. razred, 
  • Fizika SŠ, vse tekmovalne skupine, + ekipi za MFO in EFO
  • Astronomija OŠ, 8. in 9. razred
  • Astronomija SŠ, vsi letniki, + ekipa za MOAA
  • Ekonomija SŠ + ekipa za MEO

Dodatno smo na prireditev povabili tudi prejemnike nagrad Diamantni kenguru, Diamantna kresnička, in nagrajence tekmovanja v razvedrilni matematiki od 8. razreda OŠ do 4. letnika SŠ. Vsa priznanja in nagrade so bila že poslana šolam tekmovalcev, prisotni na prireditvi pa bodo prejeli še simbolično darilo.

Povabljeni tekmovalci in tekmovalke ste vabilo prejeli preko mentorja na svoji šoli in ste bili naprošeni, da udeležbo potrdite preko Infostrežnika. Če tega še niste storili, vas prosim, da to uredite čimprej. 

Čestitke vsem za vse lepe dosežke in veliko prijetnih trenutkov med poletnimi počitnicami!