Aktivnosti DMFA Slovenije v letu 2024 podpira Sava Re

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je neprofitno združenje, ki že več kot 70 let združuje slovenske raziskovalce, znanstvenike, pedagoge, študente in ljubitelje znanosti. Imamo okoli 700 članov iz različnih slovenskih krajev in ustanov, pri naših aktivnostih pa pogosto sodeluje tudi širša laična in strokovna javnost. V letu 2023 smo med drugim uspešno izvedli naslednje aktivnosti:

  • Organizacija Evropske dekliške matematične olimpijade z okoli 220 tekmovalkami iz 54 držav.
  • Uspešno sodelovanje slovenskih tekmovalcev na mednarodnih olimpijadah in tekmovanjih iz matematike, fizike, astronomije, naravoslovja in ekonomije s številnimi osvojenimi odličji.
  • Organizacija 18 državnih tekmovanj iz znanja matematike, fizike, astronomije in drugih področij, na katerih je skupaj sodelovalo več kot 100.000 učencev, dijakov in študentov.
  • Izdajanje društvenega glasila Obzornik za matematiko in fiziko ter poljudne revije Presek in izvedba poljudnih predavanj in seminarjev za učitelje.
  • Izvedba številnih aktivnosti za mlade (poletni tabori, celoletne priprave, organizacija izborov in udeležbe na mednarodnih olimpijadah iz znanja).
  • Zastopanje Slovenije v mednarodnih znanstvenih združenjih EMS, EPS, IMU, IUPAP, IAU.
  • Organizacija konference matematikov na Bledu z minisimpozijem, posvečenim 150-letnici rojstva prof. dr. Josipa Plemlja.
  • Skrb za dediščino slovenskih znanstvenikov, posebej za Plemljevo vilo na Bledu, v kateri izvajamo strokovne dejavnosti.

Naše aktivnosti predvsem na področju državnih tekmovanj iz znanja delno sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, občasno pa pridobivamo sredstva tudi z drugimi javnimi razpisi. Mnoge aktivnosti so zaradi vse večjih administrativnih in tehničnih zahtev kljub ljubiteljskemu delu številnih mentorjev, učiteljev in sodelavcev, izjemno zahtevne in močno presegajo običajno ljubiteljsko delovanje. Pomemben del sredstev za naše delovanje predstavljajo tudi članarine in donacije članov ter donacije in sponzorska sredstva drugih ustanov.

Zato smo izjemno hvaležni, da je naše poslanstvo kot pomembno za slovensko družbo prepoznala pozavarovalnica Sava Re in matična družba Zavarovalne skupine Sava, ki nam bo s sponzorskimi sredstvi pomagala nadaljevati in še izboljšati naše delo v letu 2024.

 

LogoSava