11. 7. 2024

Napoved razpisa štipendij DMFA Slovenije

V naslednjih dneh bomo na spletni strani Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije objavili RAZPIS ŠTIPENDIJE ŠTIPENDIJSKEGA SKLADA DMFA za šolsko leto 2024/25.

Štipendije štipendijskega sklada DMFA se podeljujejo nadarjenim in motiviranim študentom ali študentkam, vpisanim na magistrski študijski program s področja matematike ali fizike ali poučevanja matematike ali fizike na eni izmed slovenskih visokošolskih inštitucij.

Štipendija se podeli za eno študijsko leto (12 mesecev), in sicer v višini 300 € mesečno, pri čemer je izplačana v dveh obrokih v času študijskega leta. Štipendija se lahko podaljša največ enkrat za naslednje študijsko leto, če so na voljo finančna sredstva in če študent izpolnjuje zahtevane pogoje za pridobitev štipendije. S tem razpisom se razpisujeta dve štipendiji za študijsko leto 2024/25.

Za prijavo na razpis kandidat izpolni in odda prijavni obrazec, ki bo objavljen tudi na spletnih straneh DMFA.

Prijavnemu obrazcu mora kandidat priložiti:

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v pravilniku o dodeljevanju štipendij štipendijskega sklada DMFA
- potrdilo o vpisu
- potrdilo o opravljenih izpitih, ki vsebuje povprečno oceno izpitov in vaj
- kratek življenjepis
- opis preteklih dosežkov
- motivacijsko pismo.

Izpolnjen prijavni obrazec in priloge morajo kandidati poslati na elektronski naslov: stipendije@dmfa.si najkasneje do vključno 10. 9. 2024.

Kandidati in kandidatke bodo o izboru obveščeni najkasneje do 30. 9. 2024. Pritožbe na odločitev niso možne, nepopolnih vlog se ne bo obravnavalo. Z izbranim štipendistom ali štipendistko se bo sklenila pogodba o štipendiranju.

Podelitev štipendij v šolskem letu 2024/25 je finančno omogočil naš diamantni sponzor, Zavarovalna skupina Sava.

 

LogoSava