Komisija za popularizacijo matematike v osnovni šoli

Aljoša Brlogar

Tajnik Komisije:

Aljoša Brlogar

E-pošta: maos@dmfa.si

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali. Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri ustreznem predmetu.
12. 2. 2024

Obvestilo o spremembi pravilnika

Obveščamo vas, da je spremenjen 29. člen pravilnika, ki določa o udeležence regijskega tekmovanja. Dodano je besedilo: 

Regijske ravni tekmovanja se lahko udeleži največ 1/5 vseh udeležencev v posamezni tekmovalni skupini na šoli, če so dosegli vsaj 1/3 možnih točk. Regijske...