Komisija za tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Telefaks: (01) 2517 281
Gregor Dolinar
Tajnik Komisije:

Gregor Dolinar

E-pošta: Gregor.Dolinar@fe.uni-lj.si


Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj je vsak tekmovalec prejel svoje uporabniško ime in geslo. Če ste izgubili geslo za dostop do rezultatov tekmovanja, Vam lahko iz zadrege pomaga le tista oseba, pri kateri ste geslo prejeli.


Mednarodno matematično tekmovanje skupin - International Maths online competition

Ekipa OŠ Vič V torek, 26. maja 2015, je potekalo mednarodno ekipno tekmovanje iz matematike, ki se je odvijalo preko spleta. Sodelovali sta dve ekipi iz Slovenije, in sicer iz OŠ Vič Ljubljana ekipa Emonavič legends in iz OŠ Ivana Cankarja Vrhnika ekipa Ivek. Ekipa iz OŠ Vič je Slovenijo odlično zastopala in dosegla 6. mesto. Čestitamo.


Mednarodni matematični Kenguru 2015

Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru bo v četrtek, 19. marca 2015 ob 13. uri (za I. triado OŠ ob 11.00 uri).

V skladu z mednarodnim dogovorom poteka tekmovanje Mednarodni matematični kenguru vsako leto tretji četrtek v marcu. Tekmovanja nihče ne sme izvesti pred navedenim datumom. Zaradi uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij lahko vsaka kasnejša izvedba vpliva na regularnost rezultatov. V višjih razredih je Mednarodni matematični kenguru tudi prva stopnja tekmovanja v zanju matematike za Vegova priznanja, zato tekmovanja ni dovoljeno organizirati kasneje.

V skladu s pravilnikom tekmovanja se lahko tekmovanja Kenguru udeležijo vsi učenci in dijaki, ki to želijo. DMFA Slovenije ne postavlja nikakršnih omejitev pri številu udeležencev iz posameznega razreda ali šole.

Vsi učenci prvega razreda OŠ, ki se bodo udeležili tekmovanja Mednarodni matematični kenguru, bodo za darilo prejeli Kengučlenik. Tisti osnovnošolci v zaključnem razredu šolanja, ki so v svojem osnovnošolskem šolanju vedno uspeli osvojiti bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru, bodo prejeli priznanje Diamantni kenguru. Najbolj uspešne tekmovalce 7., 8. in 9. razredov na Mednarodnem matematičnem kenguruju in hkrati uspešne na državnem tekmovanju iz matematike bomo v začetku junija odpeljali na nagradni izlet.


Kengučlenik - darilo prvošolcem

Kengučlenik Vsi učenci prvega razreda OŠ, ki se bodo udeležili tekmovanja Mednarodni matematični kenguru, bodo za darilo prejeli Kengučlenik. Kengučlenik je sestavljen iz 20 med seboj povezanih trikotnikov, iz njega pa je možno oblikovati različne figure. Za tekmovalce smo pripravili štirideset izzivov.


Diamantni kenguru

Diamantni Kenguru Tudi v tem šolskem letu bomo podelili priznanja Diamantni kenguru. Priznanja bodo prejeli tisti osnovnošolci v zaključnem razredu šolanja, ki so v svojem osnovnošolskem šolanju vedno uspeli osvojiti bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru.

Prejemniki priznanj bodo znani en teden po objavi uradnih rezultatov letošnjega tekmovanja kenguru, predvidoma v začetku aprila. Prejemniki priznanja bodo vidni na šolah s pomočjo gesla za matematiko, vsak tekmovalec pa bo lahko ob individualnem dostopu videl, ali je upravičen do tega priznanja.

Ker učenci lahko v toku šolanja zamenjajo šolo ali pa je morda pri vnosu podatkov v preteklih letih lahko prišlo do kakšne napake, bo možno v roku treh tednov po objavi uradnih rezultatov šolskega tekmovanja vložiti ugovor na evidenco teh priznanj. Ugovor bo možno vložiti le v pisni obliki, priložiti pa bo potrebno vsa dokazila (fotokopije vseh priznanj, dokazila o prepisu na drugo šolo).


Nagradni izlet 2015: Salzburg

Salzburg Najbolj uspešne tekmovalce 7., 8. in 9. razredov na Mednarodnem matematičnem kenguruju in hkrati uspešne na državnem tekmovanju iz matematike bomo v 5. junija 2015 odpeljali na izlet v Salzburg.