Prijava za registrirane uporabnike

[14.9.2021] Dostop za splošne uporabnike je spet omogočen. Dostop za vodje tekmovanj je možen, če/ko vas za dostop potrdi odgovorna oseba/ravnatelj ali njegov pooblaščenec.


Ta prijavni obrazec je namenjen registriranim uporabnikom, ne tekmovalcem. Če želite poizvedovati o dosežkih tekmovanj, uporabite prijavni obrazec za tekmovalce ali pa s primernim mobilnim telefonom poskenirajte QR kodo z lista z geslom, ki ste ga prejeli na tekmovanju oz. ob prijavi na tekmovanje.