Strokovno srečanje in 71. občni zbor DMFA Slovenije

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije vabi na strokovno srečanje in 71. občni zbor, ki bo 23. novembra 2018 v hotelu Vita v Termah Dobrna v Dobrni.

Program srečanja

9.00 - 16.30: 11. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah

16.30 - 17.00: vabljeno predavanje: Gorazd Planinšič

17.00 - 17.30: odmor in ogled plakatov 11. konference fizikov v osnovnih raziskavah

17.30 - 19.00: občni zbor

Dnevni red 71. občnega zbora DMFA

Občni zbor bo potekal v petek, 23. 11. 2018, od 17.30 do 19.00 ure (ICS).

 1. Otvoritev
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Društvena priznanja
 4. Poročila o delu društva
 5. Razprava o poročilih
 6. Vprašanja in pobude
 7. Računovodsko in poslovno poročilo DMFA Slovenije za leto 2017
  (Gradivo za to točko dnevnega reda lahko dobite na vpogled v petek pred občnim zborom pri tajniku DMFA Slovenije.)
 8. Razrešitve in volitve (kandidatna lista)
 9. Razno

Letošnje srečanje DMFA se prepleta z 11. konferenco fizikov v osnovnih raziskavah, več o konferenci najdete na spletni strani http://konfor.fmf.uni-lj.si/. V okviru srečanja DMFA se bomo spomnili 100. obletnice rojstva Ivana Kuščerja, o njem bo spregovoril Mitja Rosina. Po občnem zboru je v hotelu Vita mogoče večerjati za ceno 15 € po osebi.