Strokovno srečanje in 71. občni zbor DMFA Slovenije

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije vabi na strokovno srečanje in 71. občni zbor, ki bo 23. novembra 2018 v Dobrni.

Dnevni red 71. občnega zbora DMFA

Občni zbor bo v petek, 23. 11. 2018 od 17. do 18. ure (ICS).

 1. Otvoritev
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Društvena priznanja
 4. Poročila o delu društva
 5. Razprava o poročilih
 6. Vprašanja in pobude
 7. Računovodsko in poslovno poročilo DMFA Slovenije za leto 2017
  (Gradivo za to točko dnevnega reda lahko dobite na vpogled v petek pred občnim zborom pri tajniku DMFA Slovenije.)
 8. Razrešitve in volitve
 9. Razno