Komisija za tekmovanje v razvedrilni matematiki

Klemen Šivic

Tajnik Komisije:

Klemen Šivic

E-pošta: rm@dmfa.si

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali. Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri ustreznem predmetu.
11. 9. 2017

Vzorci tekmovalnih pol za 1. triletje OŠ

Na voljo so vzorci nalog za 1. triletje OŠ (1. razred2. razred3. razred). Podobno kot pri tekmovanju Mednarodni matematični kenguru bodo učitelji lahko brali navodila za reševanje nalog.