Presekov seminar uspešno zaključen!

Zadnje letošnje srečanje Presekovega seminarja je potekalo v sredo, 8.6. preko Zoom povezave. Tudi tokrat se je zbralo okoli 30 poslušalcev, ki so ob koncu ustno izrazili nekaj pohval in zadovoljstva. S seminarjem nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjem letu.

Zaključek letošnjega programa zahteva še zadnji korak, to je izpolnjevanje evalvacijskega vprašalnika o programu. Vprašalnik se nahaja na povezavi https://paka3.mss.edus.si/Katis/VideoStran.aspx

Vaše povratne informacije nam bodo v pomoč in vodilo pri načrtovanju naslednjih programov. Oddana evalvacija je tudi pogoj za pridobitev potrdila o udeležbi (sistem KATIS dovoli izpis potrdil le za tiste osebe, ki so oddale evalvacijo). Prosimo, da evalvacijski vprašalnik izpolnite najkasneje do 19. 6. 2022. 

 

Koordinatorja seminarja se vsem zahvaljujeva za sodelovanje. V upanju, da se jeseni ponovno srečamo, želiva vsem uspešen zaključek leta in prijetne počitnice. 

Boštjan Kuzman in Aleš Mohorič 


1. srečanje: Sreda, 15. september 2021 (Zoom povezava)

17:00

Boštjan Kuzman: Uvod in matematične novice zadnjega poletja
Kongres 8ECM, poletni tabori, mednarodna tekmovanja
IMO2021 - naloga 1 - Prosojnice z rešitvijo (pdf)

Barbara Rovšek: Dve fizikalni olimpijadi 2021
Primer naloge z vrvico okoli valja in rešitev naloge EuPhO-2021-T2b 

18:00

Aleš Mohorič: Testiranje hipoteze na preprostem zgledu poševnega meta

Gradivo (pdf): Testiranje hipoteze

Referenca: Naravoslovna fotografija – Detektiv in poševni met (Aleš Mohorič) PRESEK 46 (2018/2019) 6

19:00

Boštjan Kuzman: Vizualizacija mnogokotniških števil z GeoGebro
(Presek, št. 1, letnik 2021/22)

Mnogokotniška števila izvirajo iz preprostih geometrijskih vzorcev in so jih še pred izumom pisave poznale različne primitivne civilizacije. Izdelava ustrezne vizualizacije v GeoGebri pa ni tako enostavna, kot se morda zdi na prvi pogled. Prikazal bom eno od možnih poti, pri kateri spretno uporabim gnezdena zaporedja, delitev daljic na enake dele s pomočjo parametrične enačbe in polarne koordinate.

Prosojnice (pdf): Presekov_seminar-01-mnogokotniska.

Aplet: Vizualizacija mnogokotniških števil z GeoGebro

Referenca: Geogebrin kotiček - Mnogokotniška števila (Boštjan Kuzman) PRESEK 49 (2021/22) 1

2. srečanje: Sreda, 10. november 2021

17:00

Peter Legiša: Dotikajoče se krožnice in središčni razteg
(Presek, št. 2, letnik 2021/22)

18:00

Boštjan Kuzman: Paradoks slabovidne priče
(Presek, št. 2, letnik 2021/22) Aplet v Geogebri

Andrej Guštin: Nekaj astronomskih novic

19:00

Aleš Mohorič: Seštevanje sinusnih funkcij in fizikalni zgledi

3. srečanje: Sreda, 5. januar 2022

17:00

Andrej Guštin: Nekaj astronomskih novic

Slovenski dijaki so na Mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike 2021 dosegli imeten uspeh, prav tako pa se je leto 2021 izteklo z nekaj izjemnimi znanstvenimi dosežki.

Boštjan Kuzman: Vizualizacija definicije zveznosti z GeoGebro
(Presek, št. 3, letnik 2021/22) Aplet v GeoGebri

18:00

Marko Razpet: Dioklova cisoida
(Presek, št. 3, letnik 2021/22)

Dioklova cisoida je ravninska krivulja tretje stopnje, ki jo je prvi proučeval antični matematik Diokles v povezavi s problemom podvojitve kocke, kasneje pa so jo obravnavali tudi znamenit Fermat, Newton in Huygens. 

19:00

Aleš Mohorič: Oblika vulkana

4. srečanje: Četrtek, 10. marec 2022

17:00

Barbara Rovšek: Mednarodna mladinska olimpijada iz naravoslovja

Nada Razpet: Geometrijski magični kvadrati 
(Presek, št. 4, 2021/22)

18:00

Boštjan Kuzman: Kotaljenje kolesa in število Pi
(Presek, št. 4, 2021/22) Aplet v GeoGebri

Matematika združuje - Vabilo k sodelovanju na likovnem natečaju
Besedilo natečaja

19:00

Aleš Mohorič: Oblika kapljice

5. srečanje: Sreda, 20. april 2022

17:00

Boštjan Kuzman: Nekaj matematičnih novic

Boštjan Kuzman: Linearne transformacije ravnine in krivulji pritisnjena krožnica
(Presek, št. 5, letnik 2021/22)

18:00

Aleš Mohorič: Priročne uklonske mrežice (2h)

 

 

6. srečanje: Sreda, 8. junij 2022 (posnetek, geslo Q4?TdaN8)

17:00

Žan Hafner Petrovski: MaRS 2022

Barbara Rovšek: Eksperimentalne naloge iz evropske fizikalne olimpijade EuPhO 2022 v Ljubljani

18:00

Boštjan Kuzman: Matematične novice (Abelova nagrada 2022, Mednarodni matematični kongres 2022, ERC projekt za prof. Forstneriča, rezultati natečaja Matematika združuje 2022)

Boštjan Kuzman: Polarne koordinate in izziv cvetočih sončnic
(Presek, št. 6, letnik 2021/22)

19:00

Aleš Mohorič: Kako vidimo barve (pdf)