Konferenca slovenskih matematikov

Konferenca slovenskih matematikov bo potekala 15. in 16. septembra 2023 v Festivalni dvorani na Bledu. Organizira jo Odbor za matematiko pri DMFA s soorganizatorjema Fakulteto za matematiko in fziko Univerze v Ljubljani in podjetjem Abelium ter pod pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

S konferenco obeležujemo tudi 150 obletnico rojstva očeta slovenske matematike Josipa Plemlja, ki mu bo posvečen prvi del konference, 15. septembra dopoldne, ko bodo o Plemlju in njegovi zapuščini predavali upok. prof. dr. Milan Hladnik, akad. prof. dr. Franc Forstnerič in izr. prof. dr. Željko Oset (Plemljeva korespondenca).

Prijava

Prijava je možna od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023, prijavnina znaša 140,00 €. Člani DMFA Slovenije imajo 30,00 % popusta.

Prijava (1. 4. 2023 - 31. 8. 2023)


Presekov seminar iz matematike, fizike in astronomije

Prijava

Prijava je možna od 10. 10. 2022 do 10. 10. 2022, prijavnina znaša 48,55 €.


Matematični kolokviji

Matematične kolokvije prireja DMFA Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani ter Oddelkom za matematiko in mehaniko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Podrobnejše informacije in pregled predavanj so na voljo na spletni strani.

Za razumevanje predavanj je dobrodošlo znanje diplomiranega matematika ali študenta višjih letnikov matematike.

Seminar za zgodovino matematičnih znanosti

Seminar poteka v organizaciji Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani ter Oddelkom za matematiko in mehaniko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Podrobnejše informacije in pregled predavanj so na voljo na spletni strani.

Društveni seminarji

Pri DMFA Slovenije vsakoletno, praviloma med zimskimi univerzitetnimi počitnicami, organiziramo izobraževalni seminar za svoje člane in druge zainteresirane. V zadnjih letih pa poleg tega društvenega seminarja organiziramo še izobraževalni seminar ob občnem zboru.

MARS

MARSje poletni izobraževalni tabor, namenjen širšemu krogu srednješolcev, ki jih veselijo raziskovanje matematike, računalništvo in uporaba sodobnih tehnologij. Poudarek je na ustvarjalnem raziskovanju matematičnih problemov in njihovega ozadja, ne pa na tehnikah reševanja tekmovalnih nalog. Več »