Založba

Založniška dejavnost DMFA Slovenije obsega:

  • izdajanje društvenega glasila Obzornik za matematiko in fiziko, ki je hkrati najpomembnejša slovenska revija s strokovnega področja matematike, fizike in astronomije
  • izdajanje revije Presek, skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani
  • izdajanje poljudnih knjig s področja matematike, fizike in astronomije
  • izdajanje gradiva za tekmovanja

Strani ureja: Aleš Mohorič