Boštjan Kuzman, 30. 10. 2019

30. oktobra pred 70 leti je bilo ustanovljeno DMFA Slovenije

Pred 70 leti je bilo na današnji dan, 30. oktobra 1949, v Ljubljani ustanovljeno Društvo matematikov in fizikov LR Slovenije, današnji DMFA Slovenije. V članku prof. M. Hladnika iz jubilejnega zbornika ob 60 letnici DMFA lahko preberemo: 

Ustanovni občni zbor slovenskega društva je bil v nedeljo, 30. oktobra 1949, v fizikalni predavalnici ljubljanske univerze, Kongresni trg 11. Poleg delegatov so bili vabljeni na občni zbor tudi vsi drugi matematiki in fiziki ali ljubitelji teh dveh znanosti. Po pripovedovanju Dušana Modica, ki se je zbora udeležil kot študent fizike skupaj s kolegom Milanom Čopičem, je bila dvorana polna, razprava v zvezi z društvenimi pravili pa burna. Za predsednika društva je bil izbran ravnatelj I. gimnazije v Ljubljani, profesor Fran Jeran. Prvi odborniki pri društvu so bili (po podatkih iz leta 1951) poleg Frana Jerana še Ivan Vidav (podpredsednik), Niko Benkovič (tajnik), Branko (Franc) Kvaternik (blagajnik), Marta Klopčič, Stanko Toš, Ivan Štalec, Ivan Kuščer, Anton Moljk, Albin Žabkar, Ludvik Gabrovšek, Ladislav Jenček, Oton Sajovic in Alojzij Vadnal. V častno razsodišče so bili izbrani Ivan Molinaro, Simon Dolar in Anton Peterlin, nadzorni odbor pa so sestavljali France Ahlin, Milica Potisek in Anton Vakselj. Prvega predsednika Frana Jerana je na predsedniškem mestu decembra 1951 zamenjal profesor Ivan Vidav, ki je ostal predsednik polna tri leta. 

Celoten članek z natančnim pregledom prvih 60 let delovanja je na voljo v biltenu iz leta 2009, zadnjih 10 let delovanja pa je opisanih v biltenu iz leta 2019V jubilejnem letu 2019 sta dr. Maja Pečar in Andrej Guštin pripravila tudi krajši film o DMFA Slovenije, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi.