Andrej Guštin, 23. 11. 2020

Začasna odpoved tekmovanja iz znanja astronomije

Tekmovanje je prestavljeno za nedoločen čas

Članice in člani Komisije za astronomijo pri DMFA Slovenije smo se na podlagi 5. in 9. sklepa Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje odločili, da šolsko tekmovanje iz znanja astronomije, ki je bilo napovedano za 3. december 2020, in državno tekmovanje, ki je bilo napovedano za 9. januar 2021, začasno odpovemo in premaknemo na zaenkrat še nedoločen termin v tekočem šolskem letu, ko bodo učenke/učenci zadnje triade OŠ in srednješolke/srednješolci obiskovali pouk v šolah.

Nova termina šolskega in državnega tekmovanja v znanju astronomije bomo objavili 7 dni pred izvedbo šolskega tekmovanja, kar naj bi zadostovalo za oceno stabilnosti pouka v šoli in pripravo na tekmovanje.

Prijava tekmovalk in tekmovalcev na strežniku bo do nadaljnega odprta. Izjema so jezikovne izbire in izbire prilagoditve, ki morajo biti opravljene v dosedanjih terminih.

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 210. seji, ki je potekala 19. 11. 2020, opravil strokovno razpravo o izzivih in predlogih izvajanja kurikula v pogojih epidemije in soglasno sprejel 15 sklepov (tukaj), med katerimi sta tudi sklepa o ocenjevanju na daljavo in obremenjenosti šolajočih, ki ju lahko apliciramo tudi na tekmovanja iz znanja.

SKLEP 5: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanosti in šport, da se v času izvajanja šole na daljavo praviloma ne ocenjuje znanja, pač pa izvaja izključno preverjanje znanja s kakovostno povratno informacijo, pri čemer se daje prednost ustnemu in rokopisnemu preverjanju ali drugim načinom preverjanja, ki so primerni za posamezen predmet, razen tam, kjer učitelji uporabljajo za posamezen šolski predmet načine in metode ocenjevanja, primerne za spremljanje znanja pridobljenega v času pouka na daljavo in v skladu z učnim načrtom.

SKLEP 9: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje priporoča vsem deležnikom vzgojno izobraževalnega procesa v času šolanja na daljavo takšno načrtovanje pedagoškega procesa, da ne bo prihajalo do preobremenjenosti učencev in dijakov.

Andrej Guštin, Tajnik komisije DMFA Slovenije za popularizacijo astronomije