Boštjan Kuzman, 3. 1. 2022

Presekov seminar za učitelje - 3. srečanje

Naslednje srečanje Presekovega seminarja bo v sredo, 5. januarja 2022, od 17:00 do 20:00 na Zoom povezavi Presekov seminar. Vljudno vabljeni!

3. srečanje: Sreda, 5. januar 2022

17:00

Andrej Guštin: Nekaj astronomskih novic

Slovenski dijaki so na Mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike 2021 dosegli imeten uspeh, prav tako pa se je leto 2021 izteklo z nekaj izjemnimi znanstvenimi dosežki.

Dr. Boštjan Kuzman: Vizualizacija definicije zveznosti z GeoGebro in nekaj matematičnih drobtin 

18:00

Dr. Marko Razpet: Dioklova cisoida

Dioklova cisoida je ravninska krivulja tretje stopnje, ki jo je prvi proučeval antični matematik Diokles v povezavi s problemom podvojitve kocke, kasneje pa so jo obravnavali tudi znamenit Fermat, Newton in Huygens. 

19:00

Dr. Aleš Mohorič: Oblika vulkana

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vabilo na seminar (avgust 2021)

Spoštovani učitelji in učiteljice, profesorji in profesorice, pa tudi vsi dijaki in dijakinje, ljubitelji in ljubiteljice matematike in fizike. V letu 2021/22 z delom začenja spletni Presekov seminar za matematiko in fiziko. Na vsakem srečanju bomo obravnavali nekaj strokovnih tem, s katerimi si učitelj širi svoje strokovno znanje in popestri svoj redni pouk ali dodatne dejavnosti v šoli. Predvidenih je 6 srečanj po 3 ure, ki se bodo vsebinsko deloma navezovala na aktualno številko revije Presek.

Seminar bo potekal ob sredah v času od 17:00 do 20:00 na Zoom povezavi Presekov seminar. Seminar bosta vodila dr. Boštjan Kuzman (UL PeF, urednik za matematiko) in dr. Aleš Mohorič (UL FMF, urednik za fiziko), sodelovali pa bodo še dr. Barbara Rovšek, Andrej Guštin in priložnostni predavatelji, večinoma avtorji člankov v reviji Presek. 

Zaželjeno je, da se zaposleni v šolstvu na seminar prijavite preko sistema KATIS (rok za prijavo je 15.9.2021). Ob aktivni udeležbi in plačilu kotizacije 48,55 EUR, ki jo določa MIZŠ, boste ob koncu seminarja pridobili potrdilo o udeležbi na strokovnem izpopolnjevanju v obsegu 18h (1 točka po merilih za napredovanje). Dostop do predavanj seminarja pa bo odprt, zato se lahko tudi neprijavljeni udeležite posameznih predavanj ali nanje povabite koga od sodelavcev ali učencev. V tem primeru bomo izvajalci veseli podpore v obliki donacij na račun DMFA Slovenija.

 

Predvideni termini in vsebina srečanj (se dopolnjuje, možne so naknadne spremembe):

 1. srečanje: Sreda, 15. september 2021 (Zoom povezava)

17:00

Dr. Boštjan Kuzman: Uvod in matematične novice zadnjega poletja
Kongres 8ECM, poletni tabori, mednarodna tekmovanja
IMO2021 - naloga 1 - Prosojnice z rešitvijo (pdf)

Dr. Barbara Rovšek: Dve fizikalni olimpijadi 2021
Primer naloge z vrvico okoli valja in rešitev naloge EuPhO-2021-T2b 

18:00

Dr. Aleš Mohorič: Testiranje hipoteze na preprostem zgledu poševnega meta

Gradivo (pdf): Testiranje hipoteze

Referenca: Naravoslovna fotografija – Detektiv in poševni met (Aleš Mohorič) PRESEK 46 (2018/2019) 6

19:00

Dr. Boštjan Kuzman: Vizualizacija mnogokotniških števil z GeoGebro

Mnogokotniška števila izvirajo iz preprostih geometrijskih vzorcev in so jih še pred izumom pisave poznale različne primitivne civilizacije. Izdelava ustrezne vizualizacije v GeoGebri pa ni tako enostavna, kot se morda zdi na prvi pogled. Prikazal bom eno od možnih poti, pri kateri spretno uporabim gnezdena zaporedja, delitev daljic na enake dele s pomočjo parametrične enačbe in polarne koordinate.

Prosojnice (pdf): Presekov_seminar-01-mnogokotniska.

Aplet: Vizualizacija mnogokotniških števil z GeoGebro

Referenca: Geogebrin kotiček - Mnogokotniška števila (Boštjan Kuzman) PRESEK 49 (2021/22) 1

2. srečanje: Sreda, 10. november 2021

17:00

Dr. Peter Legiša: Dotikajoče se krožnice in središčni razteg

18:00

Dr. Boštjan Kuzman: Paradoks slabovidne priče in sorodne ponazoritve z GeoGebro

Andrej Guštin: Nekaj astronomskih novic

19:00

Dr. Aleš Mohorič: Seštevanje sinusnih funkcij in fizikalni zgledi

3. srečanje: Sreda, 5. januar 2022 (predvidoma)

17:00

Dr. Boštjan Kuzman: Vizualizacija zveznosti in konvergence z GeoGebro

18:00

Dr. Aleš Mohorič: Oblika vulkana

19:00

Tema naknadno

4. srečanje: Sreda, 9. februar 2022 (predvidoma)

17:00

Dr. Boštjan Kuzman: Zabavne vizualizacije števila Pi z GeoGebro

18:00

Dr. Aleš Mohorič: Oblika kapljice

19:00

Tema naknadno

5. srečanje: Sreda, 6. april 2022 (predvidoma)

17:00

Dr. Boštjan Kuzman: Tema naknadno

18:00

Dr. Aleš Mohorič: Naravne uklonske mrežice

19:00

Tema naknadno

6. srečanje: Sreda, 1. junij 2022 (predvidoma)

17:00

Dr. Boštjan Kuzman: Tema naknadno

18:00

Dr. Aleš Mohorič: Kako vidimo barve

19:00

Tema naknadno