Nežka Mramor Kosta, 29. 6. 2022

Volitve 2022

Spoštovani člani DMFA Slovenije,

vabimo vas, da kandidirate ali pa predlagate kandidate za naslednje funkcije v DMFA Slovenije za naslednje mandatno obdobje 2022-2024:

 • predsednik/predsednica DMFA Slovenije
 • podpredsednik/podpredsednica DMFA Slovenije
 • tajnik/tajnica DMFA Slovenije
 • predsednik/predsednica slovenskih odborov za 
  • matematiko
  • fiziko
  • astronomijo
 • tajnik stalne komisije za 
  • popularizacijo matematike v osnovni šoli
  • popularizacijo matematike v srednji šoli
  • popularizacijo fizike v osnovni šoli
  • popularizacijo fizike v srednji šoli
  • popularizacijo astronomije
  • Mednarodni matematični Kenguru
  • pedagoško dejavnost
  • upravne in administrativne zadeve
 • nadzorni odbora DMFA Slovenije (3 člani)

 • častno razsodišče DMFA Slovenije (3 člani)

Vabimo vas tudi k aktivnem sodelovanju pri zgoraj omenjenih odborih in komisijah, kot tudi pri

Po en predstavnik/predstavnica tega odbora oz. sekcije je prav tako član upravnega odvora DMFA Slovenije.

Prijave pošljite na naslov tajnik@dmfa.si do 15. septembra 2022.  Prosimo, da svoji kandidaturi priložite kratko utemeljitev z osnovnimi osebnimi podatki, vašo izobrazbo, področje, za katero kandidirate in obrazložitev ali dokazila, da področje, za katero kandidirate, dovolj dobro poznate. V primeru, da za funkcijo predlagate koga drugega, pa prosimo, da priložite njegovo ali njeno soglasje. Podrobnejše informacije o posameznih funkcijah najdete v Statutu DMFA Slovenije.

Volitve bodo v okviru Občnega zbora DMFA Slovenije, ki bo 14. oktobra 2022.

Toplo vabljeni!