Boštjan Kuzman, 16. 11. 2022

Presekov seminar za matematiko, fiziko in astronomijo (2. srečanje)

Spoštovani učitelji in učiteljice. Drugo srečanje Presekovega seminarja za matematiko, fiziko in astronomijo je potekalo v sredo, 23.11. od 17h do 20h. Zabeležili smo odličen obisk.

Na seminarju pretežno obravnavamo matematično-fizikalne teme, povezane s članki iz aktualne številke revije Presek. Seminar vodiva doc. dr. Boštjan Kuzman (UL PEF) in doc. dr. Aleš Mohorič (UL FMF), kot občasni predavatelji sodelujejo avtorji člankov in drugi priložnostni gostje. Srečanja potekajo preko spleta z uporabo Zoom. Dostop do predavanj je odprt za vse, zato ste toplo vabljeni tudi vsi priložnostni poslušalci. Ob prijavi v KATIS, redni udeležbi in plačilu kotizacije pa boste prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju v obsegu 18h, kar šteje 1 točko po merilih MIZŠ za napredovanje. 

Vsebina zadnjega srečanja je bila naslednja:

2. srečanje, sreda, 23. november 2022 (posnetek, geslo cc31+du? ):
 • 17:00 
  • 17:00 Boštjan Kuzman in Aleš Mohorič: Uvod (novice DMFA, zanimivosti iz sveta znanosti, zadnja številka revije Presek)
  • 17:10 Tadej Starčič: Zaporedja in epidemije
  • 17:35 Luka Horjak: Naloga iz mednarodne matematične olimpijade 2022 
  • 17:50 Odmor
 • 18:00
  • 18:00 Ema Mlinar: Zveneči kozarci
  • 18:25 Nino Bašič: Distanciranje
  • 18:50 Odmor
 • 19:00
  • 19:00 Andrej Guštin: Boke (naravoslovna fotografija)
  • 19:10 Katarina Jelenc: Igra Rimski dvoboj
  • 19:30 Boštjan Kuzman: Kvadratni koren po babilonsko (GeoGebrin kotiček)
 
1. srečanje, 12. oktober 2022:

 

 Naslednja srečanja:

 • 3. srečanje: sreda, 4. januar 2023, 17:00-20:00 preko spletne aplikacije Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92061216761
 • 4. srečanje: sreda, 8. marec 2023, 17:00-20:00
 • 5. srečanje: sreda, 3. maj 2023, 17:00-20:00
 • 6. srečanje: sreda, 7. junij 2023, 17:00-20:00