Komisija za popularizacijo fizike v osnovni šoli

Barbara Rovšek

Tajnik Komisije:

Barbara Rovšek

E-pošta: fios@dmfa.si

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali. Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri ustreznem predmetu.
6. 6. 2018

Državno tekmovanje 2018 v Ljubljani

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (sočasno pa še na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru in osnovni šoli Frana Erjavca v Novi Gorici) je 14. aprila 2018 potekalo državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za zlata Stefanova priznanja. V Ljubljani je Anže Furlan posnel kratek film, ki prikazuje vzdušje in dogajanje na tekmovanju... 

26. 5. 2018

Stališče

Komisija FiOŠ pri DMFA Slovenije se pridružuje podpisnikom pisma, objavljenega 24. maja 2018 v Odprti strani Dnevnika (Državni svet in izumrtje slovenskega naroda). V celoti se ograjujemo od stališč in izvajanj M. Gamsa in obžalujemo, da predstavnik inštitutov v Državnem svetu, ki ga je med ostalimi podprlo tudi naše Društvo, organizira "somišljeniško zborovanje, ki s kako strokovnostjo nima zveze" in ki "s širjenjem (prastare) idejo o ogroženosti slovenskega naroda vzbujajo strah ter bolj ali manj prikrito apelirajo na podporo politikam izključevanja, ksenofobije ter omejevanja pravic žensk, spolnih, seksualnih, etničnih in verskih manjšin", kot med drugim pravijo v pismu.

10. 5. 2018

Bilten tekmovanja 2018

Na voljo je bilten letošnjega državnega tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja.

Še vedno so na voljo tudi škatle s pripomočki za letošnji eksperimentalni nalogi.  

Utrinek s tekmovanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Utrinek s tekmovanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Utrinek s tekmovanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Utrinek s tekmovanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Utrinek s tekmovanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Utrinek s tekmovanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Utrinek s tekmovanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Utrinek s tekmovanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
JAN_DT_FIZ_OS_2018_lores-2
Pripomočki pri eksperimentalni vaji.
/
Utrinek s tekmovanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
10. 5. 2018

Datumi tekmovanj 2019

Predvidoma (ni pa še potrjeno in 100 % zanesljivo) bo v naslednjem šolskem letu 39. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike potekalo na te dneve:

šolsko: sreda, 6. februar 2018 (sočasno tudi Kresnička),

področno: petek, 15. marec 2019,

državno: sobota, 6. april 2019.

21. 4. 2018

Nagrade

Na začetku današnjega dneva - 21. 4. 2018 - smo razglasili uradne rezultate 38. tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. Podelili smo 96 zlatih priznanj: 50 v 8. razredu in 46 v 9. razredu, ter 2-krat 3 nagrade.

Z letošnjim letom smo pri DMFA Slovenije spremenili pravila pri podeljevanju nagrad. Nagrade smo prvič podelili na 22. tekmovanju (v šolskem letu 2001/2002), ko smo podelili po 3 nagrade v vsakem razredu. Že pri naslednjem, 23. tekmovanju smo število nagrad povečali in tako je ostalo do lanskega leta. Največkrat smo podelili 7 ali 8 nagrad v vsakem razredu, najmanj pa 5 in največ (daleč največ in izjemoma) 23 - na 25. tekmovanju v 8. razredu. Podeljevali smo eno ali več prvih, eno ali več drugih in eno ali več tretjih nagrad, pri čemer skupno število nagrajencev ni bilo formalno omejeno.

Z letošnjim tekmovanjem se vračamo za začetke, kar se nagrad tiče. Podeljujemo nagrade za prva tri mesta. Letos smo tako podelili po dve 1. nagradi v vsakem razredu, ker si tekmovalci na vrhu mesto delijo, in v vsakem razredu po eno 3. nagrado za 3. mesto. Dodatno lahko podelimo še pohvale tako, da skupno število nagrajenih in pohvaljenih v posameznem razredu ne presega števila 7. V 8. razredu smo pohvalili še 3 tekmovalce, v 9. razredu pa še 4.

ŠTEVILO NAGRAJENIH
tekmovanje šolsko leto 8. razred  9. razred
21 2000/01 ni nagrad ni nagrad
22 2001/02 3 3
23 2002/03 11 10
24 2003/04 7 9
25 2004/05 23 7
26 2005/06 9 10
27 2006/07 10 9
28 2007/08 7 8
29 2008/09 7 9
30 2009/10 5 11
31 2010/11 7 8
32 2011/12 7 10
33 2012/13 9 9
34 2013/14 8 8
35 2014/15 8 8
36 2015/16 7 6
37 2016/17 6 8
38 2017/18 3 3
9. 4. 2018

38. Državno tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja

Tekmovanje se je odvijalo 14. aprila 2018 na treh lokacijah: na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru ter na Osnovni šoli Frana Erjavca v Novi Gorici. Neuradne rezultate smo objavili malo pred 20. uro. Od 283 na državno tekmovanje uvrščenih učencev se tekmovanja ni udeležilo le 5 učencev.

29. 3. 2018

... in še statistika s področnega tekmovanja

Na spodnjih diagramih so porazdelitve udeležencev področnega tekmovanja iz fizike v letošnjem šolskem letu po skupnih doseženih točkah in po doseženih točkah pri vsaki od obeh besedilnih nalog.

Osmošolci so se pri nalogi B1 ukvarjali s policami na elastičnih vrvicah, pri nalogi B2 pa z zaporedjem preslikave skozi zbiralno lečo in odboja na ravnem zrcalu.

V razporedelnici so deleži tekmovalcev, ki so pri izbirnih nalogah izbirali posamezne odgovore.

OSMOŠOLCI:

Devetošolci so pri nalogi B1 obravnavali klasičen primer pospešenega gibanja klade in uteži, pri nalogi B2 pa so se ukvarjali s padalcem in zračnim uporom.

DEVETOŠOLCI:

7. 2. 2018

OBRAZCI in OCENJEVANJE

Tole je stalna bližnjica k fizikalnim obrazcem s tabelo gostot, ki so dovoljen pripomoček na vseh stopnjah tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja.

Tole pa je stalna bližnjica k navodilom za vrednotenje (ocenjevanje) izdelkov tekmovalcev, ki se jih držimo na vseh stopnjah tekmovanja.

11. 8. 2017

Člani komisije

V šolskem letu 2017/2018 so člani komisije za tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike tajnica in predsednica komisije Barbara Rovšek, pomočnica tajnice Mojca Štembergar ter člani Vesna Harej, Jelislava Sakelšek  in Gregor Udovč.