Komisija za popularizacijo fizike v osnovni šoli

Barbara Rovšek

Tajnik Komisije:

Barbara Rovšek

E-pošta: fios@dmfa.si

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali. Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri ustreznem predmetu.
21. 4. 2018

Nagrade

Na začetku današnjega dneva - 21. 4. 2018 - smo razglasili uradne rezultate 38. tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. Podelili smo 96 zlatih priznanj: 50 v 8. razredu in 46 v 9. razredu, ter 2-krat 4 nagrade.

Z letošnjim letom smo pri DMFA Slovenije spremenili pravila pri podeljevanju nagrad. Nagrade smo prvič podelili na 22. tekmovanju (v šolskem letu 2001/2002), ko smo podelili po 3 nagrade v vsakem razredu. Že pri naslednjem, 23. tekmovanju smo število nagrad povečali in tako je ostalo do lanskega leta. Največkrat smo podelili 7 ali 8 nagrad v vsakem razredu, najmanj pa 5 in največ (daleč največ in izjemoma) 23 - na 25. tekmovanju v 8. razredu. Podeljevali smo eno ali več prvih, eno ali več drugih in eno ali več tretjih nagrad, pri čemer skupno število nagrajencev ni bilo formalno omejeno.

Z letošnjim tekmovanjem se vračamo za začetke, kar se nagrad tiče. Podeljujemo nagrade za prva tri mesta. Letos smo tako podelili po dve 1. nagradi v vsakem razredu, ker si tekmovalci na vrhu mesto delijo, in v vsakem razredu po eno 3. nagrado za 3. mesto. Dodatno lahko podelimo še pohvale tako, da skupno število nagrajenih in pohvaljenih v posameznem razredu ne presega števila 7. V 8. razredu smo pohvalili še 3 tekmovalce, v 9. razredu pa še 4.

ŠTEVILO NAGRAJENIH
tekmovanje šolsko leto 8. razred  9. razred
21 2000/01 ni nagrad ni nagrad
22 2001/02 3 3
23 2002/03 11 10
24 2003/04 7 9
25 2004/05 23 7
26 2005/06 9 10
27 2006/07 10 9
28 2007/08 7 8
29 2008/09 7 9
30 2009/10 5 11
31 2010/11 7 8
32 2011/12 7 10
33 2012/13 9 9
34 2013/14 8 8
35 2014/15 8 8
36 2015/16 7 6
37 2016/17 6 8
38 2017/18 3 3
15. 4. 2018

Pripomočki za eksperimentalni nalogi

Kot lani, tudi letos po zaključku državnega tekmovanja v znanju fizike za Stefanova priznanja odprodajamo komplete pripomočkov za obe eksperimentalni nalogi, ki so ju na tekmovanju reševali udeleženci tekmovanja. Cena škatle s pripomočki (za oba eksperimenta, izključno za pokritje nabavne cene; ddv pokrije DMFA) je 43 evrov. Število škatel je omejeno.

V škatli sta 2 silomera (za 1 N in za 5 N), merilni valj (50 ml), dve telesi (eno s premičnimi obročki, za merjenje sil - navorov, drugo sestavljeno iz aluminijaste cevi in PVC cevi za merjenje vzgona), merilo (50 cm, ni na fotografiji), podpora. Priložen je komplet nalog z državnega tekmovanja v znanju fizike za Stefanova priznanja 2018.

Če želite škatlo naročiti, to lahko opravite tule.

 

9. 4. 2018

38. Državno tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja

Tekmovanje se je odvijalo 14. aprila 2018 na treh lokacijah: na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru ter na Osnovni šoli Frana Erjavca v Novi Gorici. Neuradne rezultate smo objavili malo pred 20. uro. Od 283 na državno tekmovanje uvrščenih učencev se tekmovanja ni udeležilo le 5 učencev.

29. 3. 2018

... in še statistika s področnega tekmovanja

Na spodnjih diagramih so porazdelitve udeležencev področnega tekmovanja iz fizike v letošnjem šolskem letu po skupnih doseženih točkah in po doseženih točkah pri vsaki od obeh besedilnih nalog.

Osmošolci so se pri nalogi B1 ukvarjali s policami na elastičnih vrvicah, pri nalogi B2 pa z zaporedjem preslikave skozi zbiralno lečo in odboja na ravnem zrcalu.

V razporedelnici so deleži tekmovalcev, ki so pri izbirnih nalogah izbirali posamezne odgovore.

OSMOŠOLCI:

Devetošolci so pri nalogi B1 obravnavali klasičen primer pospešenega gibanja klade in uteži, pri nalogi B2 pa so se ukvarjali s padalcem in zračnim uporom.

DEVETOŠOLCI:

7. 2. 2018

OBRAZCI in OCENJEVANJE

Tole je stalna bližnjica k fizikalnim obrazcem s tabelo gostot, ki so dovoljen pripomoček na vseh stopnjah tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja.

Tole pa je stalna bližnjica k navodilom za vrednotenje (ocenjevanje) izdelkov tekmovalcev, ki se jih držimo na vseh stopnjah tekmovanja.

14. 2. 2018

Malo statistike s šolskega

V razpredelnicah so napisani deleži učencev, ki so pri nalogah izbirnega tipa na letošnjem šolskem tekmovanju izbrali posamezne odgovore. V osmem razredu je bila naloga s pričakovano (?) najslabšim uspehom naloga A5, pri kateri so morali izračunati gostoto kocke. Največji delež učencev je izbral odgovor D - ker sta bila podatka o masi in prostornini kocke podana z osnovnima enotama? Po drugi strani pa je drugi največji delež učencev pri tej nalogi izbral pravilni odgovor. Najlažja naloga v 8. razredu je bila naloga A4, ki je preverjala poznavanje predpone mikro.

Zdi se, da so bile v devetem razredu naloge izbirnega tipa za spoznanje težje, ker so deleži učencev s pravilnimi odgovori nekoliko manjši. Najtežja je bila naloga A5 - ki je, kot lahko srednje pozorni bralec opazi, vsebinsko identična lanski nalogi z gasilcem in uporabo 2. Newtonovega zakona (ki je bila že lani daleč najslabše reševana naloga na šolskem tekmovanju). Hm, slabo berejo, devetaki, ali pa niso prepričani v svoje znanje: druga najslabše reševana naloga je bila naloga A3, ki je spraševala po spremembi knetične energije telesa, ki se giblje s stalno hitrostjo.... Enote pa znajo še kar dobro pretvarjati (naloga A1, galone).

12. 2. 2018

Zlata priznanja 2018

Število udeležencev letošnjega šolskega tekmovanja iz fizike je tolikšno, da bomo na državnem tekmovanju lahko podelili največ 50 zlatih priznanj v 8. razredu in največ 46 zlatih priznanj v 9. razredu. Tekmovanja se je udeležilo 3573 osmošolcev in 3198 devetošolcev, skupaj je to 6771 učencev. Največje možno število zlatih priznanj je določeno s Pravilnikom o tekmovanju in je odvisno od števila udeležencev tekmovanja.

3. 2. 2018

Organizatorji 38. državnega tekmovanja

Letošnje, 38. državno tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike za zlata Stefanova priznanja, gostita, kot običajno,

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Univerze v Mariboru

  

in Pedagoška fakulteta

Univerze v Ljubljani.

  

Na Primorskem državno tekmovanje gosti

Osnovna šola Frana Erjavca v Novi Gorici.   

  

 

11. 8. 2017

Člani komisije

V šolskem letu 2017/2018 so člani komisije za tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike tajnica in predsednica komisije Barbara Rovšek, pomočnica tajnice Mojca Štembergar ter člani Vesna Harej, Jelislava Sakelšek  in Gregor Udovč.