Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja v šolskem letu 2019 / 2020

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2019 / 2020 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje četrtek, 28. maj 2020 ob 13.00
Državno tekmovanje sobota, 18. april 2020 ob 9.00
Tekmovanje je bilo odpovedano (oznaka v preglednici zgoraj), nov datum tekmovanja še ni določen. Vsi spodaj navedeni datumi, povezani s to stopnjo tekmovanja, so napačni in bodo ustrezni prilagojeni, ko bo določen nov datum tekmovanja.
Učenci od prvega do tretjega razreda pričnejo s tekmovanjem ob 11.00, učenci od četrtega do devetega razreda pričnejo s tekmovanjem ob 13.00, tako kot je razpisano. Zaradi možnosti hitre komunikacije med tekmovalci po zaključku tekmovanja (e-pošta, mobilni telefoni), lahko pričetek tekmovanja za učence v drugi in tretji triadi premaknete le za POL URE (nazaj na 12.30 ali naprej na 13.30).

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2019 / 2020 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,70 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja Kenguru (oglejte si pravila) in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik. Na strežniku bodo en dan pred tekmovanjem na voljo naloge za vse razrede OŠ.

V skladu s pravilnikom tekmovanja se lahko tekmovanja Kenguru udeležijo vsi učenci, ki to želijo. DMFA Slovenije ne postavlja nikakršnih omejitev pri številu udeležencev iz posameznega razreda ali šole. Prijava na tekmovanje je možna pri svojem učitelju matematike od 30. 4. 2020 do 27. 5. 2020 do 12.00. Rezultati bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 2. 6. 2020. Poimenski seznam s končnimi rezultati, prejemniki priznanj in izbranimi tekmovalci za državno tekmovanje bo za posamezno šolo objavljen najkasneje 4. 6. 2020.

Za eventualni prevod nalog v angleški, italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo vsaj 10 dni pred prvo ravnjo tekmovanja (tj. najkasneje do 18. 5. 2020 do 14:00). Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Vsak udeleženec šolskega tekmovanja iz prvega razreda OŠ prejme kot darilo didaktično igračo. Igrače bodo poslane po šolah predvidoma v enem mesecu po zaključku šolskega tekmovanja.

Državno tekmovanje

Po zaključenem šolskem tekmovanju se bo sestala državna tekmovalna komisija in izbrala udeležence državne ravni tekmovanja ter izbor posredovala šolam preko informacijskega strežnika. Učitelji mentorji izbranih tekmovalcev morajo nato preko informacijskega strežnika takoj sporočiti podatke, ki jih državna tekmovalna komisija in šole gostiteljice potrebujejo za optimalno organizacijo in izvedbo državnega tekmovanja.

Vsaka šola, ki ima na državno raven tekmovanja uvrščene tekmovalce, mora predlagati vsaj enega nadzornega učitelja (učitelja matematike ali drugega strokovnega sodelavca v dogovoru z državno tekmovalno komisijo). Nadzorni učitelji se zberejo pri organizatorju državnega tekmovanja vsaj pol ure pred začetkom tekmovanja, da skupaj odprejo zapečatene naloge.

Gostitelji državnega tekmovanja bodo:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Gorenjska regija 1 OŠ Žirovnica Gregor Pungaršek
2 Gorenjska regija 2 OŠ Simona Jenka Kranj Urška Glastovec
3 Gorenjska regija 3 OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka Nataša Ivanušič
4 Goriška regija OŠ Alojza Gradnika Dobrovo Veronika Šuligoj
5 Jugovzhodna Slovenija 1 OŠ Grm, Novo mesto Jana Pečaver
6 Jugovzhodna Slovenija 2 OŠ Zbora odposlancev, Kočevje Nadja Oberstar
7 Koroška regija OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu Majda Borovnik
8 Obalno-kraška regija OŠ Elvire Vatovec Prade Tina Pahor
9 Osrednjeslovenska regija 1 OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana Metka Kenda
10 Osrednjeslovenska regija 2 OŠ Šentvid Aljaž Slivnik
11 Osrednjeslovenska regija 3 OŠ Komenda Moste Marjana Grošelj
12 Osrednjeslovenska regija 4 OŠ Sostro Urška Šetina
13 Osrednjeslovenska regija 5 OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Alja Ogrinc
14 Podravska regija 1 OŠ bratov Polančičev Maribor Nada Potočnik
15 Podravska regija 2 OŠ Središče ob Dravi Boštjan Kolbl
16 Podravska regija 3 OŠ Martina Konšaka Maribor Goran Tušak
17 Pomurska regija OŠ I Murska Sobota Darja Sever
18 Posavska regija OŠ Sava Kladnika Sevnica Metka Pinoza
19 Primorsko-notranjska regija OŠ Pivka Meta Kirn
20 Savinjska regija 1 II. OŠ Celje Nuša Zupanc
21 Savinjska regija 2 OŠ Šmarje pri Jelšah Maja Krmpotič
22 Savinjska regija 3 OŠ Ljubno ob Savinji Jasna Vengušt
23 Zasavska regija OŠ Ivana Skvarče, Zagorje Apolonija Kovač

Rezultati državnega tekmovanja bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 21. 4. 2020.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 22. 4. 2020 do 14.00. V skladu s 45. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 22. 4. 2020 do 14.00 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Dosežki z državnega tekmovanja bodo javno objavljeni na naših spletnih straneh skladno s pravilnikom tekmovanja najkasneje 25. 4. 2020. Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Zaključna slovesnost je bila odpovedana.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov maos@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2019 Predsednik Društva
prof. dr. Dragan Mihailović