Prijava na tekmovanje Mednarodni matematični kenguru 2021 / 2022

Tekmovanje bo 17. 3. 2022. Za točen kraj in čas izvedbe tekmovanja se pozanimajte na vaši fakulteti, saj bo glede na število prijavljenih tekmovanje morda potekalo v več predavalnicah. Osnovna informacija bo na voljo na tej strani po zaključku prijav, tekmovalce bomo o točnem času pričetka obvestili tudi po elektronski poši predvidoma 16. 3. 2022 po 17.00.

Ta prijavni obrazec je na voljo le študentom. Če vaše fakultete ni na spodnjem seznamu, na tekmovanju pa bi želeli sodelovati, se o tem pogovorite z asistentom za matematiko na vaši fakulteti ali kontaktirajte tajnika tekmovanja. Prijava na tekmovanje je možna od 3. 3. 2022 od 0.00 do 16. 3. 2022 do 15.00. Prijava na tekmovanje po elektronski pošti ni možna.
Prijava na tekmovanje za študente
Pri izboru fakultete pazite na izbor prave univerze!
Ob šolskega leta 2016/2017 dalje vsi študenti tekmujejo v eni (edini) tekmovalni skupini.

Organizatorji in lokacije za izvedbo šolskega tekmovanja

Prosimo, da natančno upoštevate razpored tekmovališč za izvedbo tekmovanja, saj bomo na vsakem tekmovališču zagotovili le potrebno število tekmovalnih pol v skladu s prijavami! (Tekmovališča izven matičnih fakultet so označena z .) Osnovna informacija o predavalnicah in času pričetka na posamezni lokaciji bo na voljo na tej strani 16. 3. 2022 po 15.00.

#FakultetaVodja tekmovanjaTekmovališčePredavalnica in čas pričetka
1 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, P2, P3, P6, 16:00
2 ŠC za pošto, ekon. in telekom., Ljubljana, VSŠ Damjana Kokol Bukovšek UL, Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17
Mala dvorana, 16:00
3 UL, Akademija za glasbo Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, P2, P3, P6, 16:00
4 UL, Biotehniška fakulteta Petra Grošelj UL, Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva ulica 101
G6 (Večna pot 83), 16:00
5 UL, Ekonomska fakulteta Damjana Kokol Bukovšek UL, Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17
Mala dvorana, 16:00
6 UL, Fakulteta za elektrotehniko Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, P2, P3, P6, 16:00
7 UL, Fakulteta za farmacijo Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, P2, P3, P6, 16:00
8 UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Mojca Premuš UL, Fakulteta za grad. in geod.
Jamova cesta 2
P I/1, 16:00
9 UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Darja Govekar Leban UL, Fakulteta za kem. in kem. teh.
Večna pot 113
B, 16:00
10 UL, Fakulteta za matematiko in fiziko Gregor Šega UL, Fakulteta za mat. in fiziko
Jadranska ulica 19
VFP, 16:00
11 UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko Aljaž Zalar UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
PA, 17:00
12 UL, Fakulteta za strojništvo Darja Rupnik-Poklukar UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
Predavalnica V/8, 16:00
13 UL, Fakulteta za šport Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, P2, P3, P6, 16:00
14 UL, Filozofska fakulteta Darja Rupnik-Poklukar UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
Predavalnica V/8, 16:00
15 UL, Medicinska fakulteta Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, P2, P3, P6, 16:00
16 UL, Pedagoška fakulteta Tadej Starčič UL, Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
048, 16:30
17 UL, Zdravstvena fakulteta Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
P1, P2, P3, P6, 16:00
18 UM, Fakulteta za elektrotehniko, rač. in informatiko Gordana Radić UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
, 17:00
19 UM, Fakulteta za energetiko Brigita Ferčec UM, Fakulteta za energetiko
Hočevarjev trg 1
P202 (Krško) in M3-105 (Velenje), 16:00
20 UM, Fakulteta za gradb., prometno inž. in arhitekturo Tina Sovič UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
, 17:00
21 UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Matevž Črepnjak UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
, 17:00
22 UM, Fakulteta za logistiko Niko Tratnik UM, Fakulteta za nar. in matematiko
Koroška cesta 160
0.27 PEF, 16:00
23 UM, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Niko Tratnik UM, Fakulteta za nar. in matematiko
Koroška cesta 160
0.27 PEF, 16:00
24 UM, Fakulteta za strojništvo Simon Špacapan UM, Fak. za kemijo in kem. tehn.
Smetanova ulica 17
, 17:00
25 UNG, Akademija umetnosti Samo Stanič UNG, Fakulteta za naravoslovje
Vipavska 11c
N1 (amfiteaterska predavalnica), 16:00
26 UNG, Fakulteta za naravoslovje Samo Stanič UNG, Fakulteta za naravoslovje
Vipavska 11c
N1 (amfiteaterska predavalnica), 16:00
27 UP, Fakulteta za humanistične študije Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
Famnit-MP1, 17:00
28 UP, Fakulteta za management Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
Famnit-MP1, 17:00
29 UP, Fakulteta za turistične študije - Turistica Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
Famnit-MP1, 17:00
30 UP, Fakulteta za vede o zdravju Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
Famnit-MP1, 17:00
31 UP, FAMNIT Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
Famnit-MP1, 17:00
32 UP, Pedagoška fakulteta Nino Bašić UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
Famnit-MP1, 17:00

Oznake univerz: UL: Univerza v Ljubljani, UM: Univerza v Mariboru, UNG: Univerza v Novi Gorici, UP: Univerza na Primorskem