Mednarodna tekmovanja iz astronomije

Opisana so samo tekmovanja, ki se jih bodo naši tekmovalci predvidoma udeležili v tekočem šolskem letu.

Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike

MOAA je namenjena srednješolkam in srednješolcem.

Sanktpeterburška astronomska olimpijada

Mednarodno tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo tudi tekmovalci/tekmovalke 6. in 7. razredov osnovnih šol.

Datume tekmovanja in merila postavlja organizator. Navadno so ti znani v začetku decembra tekočega leta.

Slovenski del tekmovanja poteka pod okriljem DMFA Slovenije, ki organizira spletno povezavo z organizatorji v Rusiji, pripravi prevode nalog in poskrbi za izvedbo zaključnega kroga tekmovanja.

Sanktpeterburška astronomska olimpijada je tristopenjsko tekmovanje.

Naloge pripravlja in popravlja ruski organizator tekmovanja, prav tako tudi podeljuje priznanja.

Ruski kolegi ne ocenjujejo samo rešitev, temveč predvsem način razmišljanja (inovativnost, širina spopadanja s problemom …) in potek reševanja. Ker obstajajo jezikovne ovire, naj bo v rešitvah čim več matematike in skic ter čim manj besed.

Astronomsko tekmovanje treh dežel

To tekmovanje je namenjeno le srednješolski olimpijski ekipi.