Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj

Zgodovina tekmovanja

Prvo tekmovanje pod tem imenom je bilo v šolskem letu 2017/2018. Pilotno tekmovanja z delovnim imenom "fizikalni kenguru" je bilo prvič realizirano v šolskem letu 2013/2014.

Cilji tekmovanja

  • širjenje in poglabljanje znanja fizike,
  • primerjanje znanja fizike med dijaki in šolami,
  • popularizacija fizike,
  • odkrivanje za fiziko nadarjenih dijakov,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
  • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja fizike,
  • uvajanje mladih k eksperimentalnemu delu,
  • priprava dijakov na sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje

Naloge

Naloge pripravi državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke ovrednotijo učitelji šole

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) priznanje.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje v znanju fizike Čmrlj
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Jurij Bajc
E-pošta: cmrlj@dmfa.si