Brihtnež

Elektronska revija za pripravo na matematična tekmovanja

Pri DMFA Slovenije smo v šolskem letu 2002/2003 poskusno začeli z objavljanjem gradiv za priprave na matematična tekmovanja vseh stopenj. Gradiva objavljamo v elektronski reviji Brihtnež, ki je prosto dostopna na naših spletnih straneh. V vsaki reviji bomo objavili nekaj prispevkov, ki bodo namenjeni učencem višjih razredov osnovne šole in dijakom srednjih šol ter učiteljem - mentorjem. Izbrane teme bodo še posebej primerne za samostojno delo ob pripravah na tekmovanja in delo v matematičnih krožkih.