Statistika tekmovanja

{"options":{"pointSize":"8", "pointShape":"circle","title":"Število tekmovalcev po letih","width":"100%","height":320,"vAxis":{"viewWindow":{"min": 0}}},"data": [["Leto", "Šolsko", "Regijsko", "Državno"],["2001", 54009, 3802, 516],["2002", 59811, 5879, 541],["2003", 60758, 5932, 555],["2004", 72102, 5240, 634],["2005", 77628, 5113, 614],["2006", 80341, 4826, 638],["2007", 83677, 4726, 611],["2008", 83581, 4788, 762],["2009", 84551, 4463, 634],["2010", 82311, 4489, 723],["2011", 81239, 4468, 757],["2012", 80726, 4351, 772],["2013", 80358, 4345, 722],["2014", 80935, 4470, 724],["2015", 78323, 4394, 679],["2016", 75888, null, 2710],["2017", 79026, null, 2696],["2018", 76783, null, 2696],["2019", 73430, null, 2765],["2020", 16581, null, null],["2021", 65479, null, 2193],["2022", 9828, 1861, 458],["2023", 9996, 1881, 472],["2024", 9249, 1884, 463]]}

Tekmovanje je bilo prvič organizirano v šolskem letu 1964/1965. Tekmovanje je bilo v šolskem letu 2021/2022 preoblikovano. Evidenca za tekmovalne skupine od 1. do 7. razreda se vodi pod ločenim tekmovanjem.