Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja

Zgodovina tekmovanja

Tekmovanje študentov v znanju matematike smo prvič izvedli v šolskem letu 2006/2007. Študenti štirih fakultet so se pomerili v reševanju nalog na tekmovanju Mednarodni Matematični Kenguru. V šolskem letu 2015/2016 bomo prvič izvedli tudi državno tekmovanje v znanju matematike za študente.

Cilji in namen tekmovanja

  • Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za VŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje za bronasto priznanje
  • državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje

Naloge

Naloge za šolsko tekmovanje pripravi komisija za tekmovanje Mednarodni matematični kenguru, naloge za državno tekmovanje pa državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa srebrno ali zlato priznanje, nekateri pa tudi nagrade.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Nino Bašić
E-pošta: mavs@dmfa.si