Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička v šolskem letu 2023 / 2024

Tekmovanja Kresnička v šolskem letu 2023/2024 ne bomo organizirali.

Datum: 31. 7. 2023 Predsednik Društva
dr. Primož Potočnik