Prijava šole na Informacijski strežnik DMFA

Na Informacijski strežnik DMFA se lahko prijavi vsaka osnovna ali srednja šola v Sloveniji ali Slovenska šola v zamejstvu. Prijavite se tako, da odtisnete spodnjo prijavnico, jo v celoti izpolnete in ožigosan original pošljete po pošti na spodnji naslov. V nekaj dneh bomo na e-poštni naslov odgovorne osebe poslali uporabniško ime in geslo za odgovorno osebo, ki potem dodeli gesla za posamezna tekmovanja vodjem tekmovanj na šoli. Nepopolne ali nečitljivo izpolnjene prijavnice bodo zavržene.

DMFA Slovenije
za Informacijski strežnik DMFA
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

 
Šola (uradni naziv šole):
 
Naslov (ulica in hišna št., poštna št. in kraj):
 
Telefon:
 
Matična šola (uradni naziv matične šole):
 
Pravna oseba (uradni naziv in naslov pravne osebe):
 
Davčna številka:
 
Davčni zavezanec: ( DA / NE )
 
Št. transakcijskega računa:
 
Zavezanec za e-račun: ( DA / NE )
 
Odgovorna oseba (ime in priimek, datum rojstva):
 
E-pošta (e-poštni naslov odgovorne osebe):
 

Na Informacijski strežnik DMFA se prijavljamo kot (obkroži):

  • Nov uporabnik

  • Star uporabnik - izgubili smo geslo odgovorne osebe

  • Star uporabnik - podatki o šoli (naziv, naslov, pravna oseba, ...) so spremenjeni oz. dopolnjeni

    Prijavni obrazec za spremembo uradnih podatkov je dosegljiv samo preko informacijskega strežnika. Pri natisu priznanj bomo upoštevali le tiste popravke imen šol, ki bodo v skladu z navodili sporočene do 15. aprila v tekočem šolskem letu.


Datum: Podpis (čitljiv) in žig: