Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Informacijski strežnik DMFA Slovenije nudi računalniško podporo 41 tekmovanjem v znanju. Zaporedna številka in naziv tekmovanja se nanašata na trenutno šolsko leto (2021 / 2022). V zadnjih dveh stolpcih sta zapisana šolsko leto, ko je bilo tekmovanje prvič uradno izvedeno, in šolsko leto, od katerega dalje je tekmovanje logistično podprto na strežniku. Selekcijska tekmovanja so označena z .

Organizator # Tekmovanje Kontakt Od IS od
DMFA Slovenije 59. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Aljoša Brlogar 1964/1965 2000/2001
59. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Kenguru Vegova priznanja Aljoša Brlogar 1964/1965 2021/2022
67. Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Sandra Cigula 1949/1950 2000/2001
23. Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike Mateja Potočnik 2000/2001 2000/2001
23. Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike Damijan Visočnik 2000/2001 2000/2001
8. Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja Nino Bašić 2015/2016 2009/2010
42. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Barbara Rovšek 1980/1981 2000/2001
60. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Jurij Bajc 1962/1963 2000/2001
5. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj Jurij Bajc 2017/2018 2017/2018
21. Tekmovanje srednješolcev v znanju poslovne matematike in statistike Cvetka Gomboc Alt 2002/2003 2002/2003
20. Tekmovanje v znanju ekonomije Mojca Kocjan 2001/2002 2021/2022
20. Tekmovanje v znanju gospodarstva Mojca Kocjan 2002/2003 2021/2022
14. Tekmovanje srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja Andrej Guštin 2009/2010 2009/2010
14. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja Andrej Guštin 2009/2010 2021/2022
14. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije Utrinek Andrej Guštin 2009/2010 2021/2022
32. Tekmovanje v razvedrilni matematiki Klemen Šivic 1990/1991 2010/2011
9. Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička Barbara Rovšek 2014/2015 2014/2015
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 45. Tekmovanje učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje Ljiljana Mićović Struger 1977/1978 2007/2008
6. Tekmovanje iz slovenščine Mehurčki Ljiljana Mićović Struger 2016/2017 2016/2017
27. Tekmovanje osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije Borut Stojilković 1995/1996 2008/2009
45. Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine Maja Kovačič 1977/1978 2009/2010
20. Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine Susanne Volčanšek 2002/2003 2009/2010
32. Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine Vojko Kunaver 1990/1991 2010/2011
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika 30. Tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole Doris Mlakar Gračner 1992/1993 2008/2009
Slovensko društvo učiteljev španskega jezika 13. Tekmovanje iz znanja španščine Brigita Zadnik 2009/2010 2012/2013
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 1. Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 6. razreda osnovne šole Barbara Lukač Patarčec 2021/2022 2021/2022
16. Tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika Marija Sedmak 2006/2007 2013/2014
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 7. Tekmovanje v znanju tehnologij Vesna Paradiž 2015/2016 2015/2016
Mladinska knjiga Založba d. d. 53. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju Vesele šole Rebeka Tomšič 1970/1971 2017/2018
Mladinska knjiga Trgovina d. o. o. 25. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine Mojca Mikuž 1998/1999 2018/2019
23. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju nemščine Petra Cerar 2000/2001 2018/2019
10. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju italijanščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
10. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju francoščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
10. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju španščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
DZS, založništvo in trgovina, d. d. 26. Tekmovanje Angleška bralna značka - Epi Reading Badge Azemina Kovačevič 1996/1997 2021/2022
23. Tekmovanje Nemška bralna značka - Epi Lesepreis Azemina Kovačevič 1999/2000 2021/2022
16. Tekmovanje Italijanska bralna značka - Epi Letture Azemina Kovačevič 2006/2007 2021/2022
17. Tekmovanje Francoska bralna značka - Epi Lecture Azemina Kovačevič 2005/2006 2021/2022
15. Tekmovanje Španska bralna značka - Epi Lectura Azemina Kovačevič 2007/2008 2021/2022
4. Tekmovanje Ruska bralna značka - Epi Čitalka Azemina Kovačevič 2018/2019 2021/2022