Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Informacijski strežnik DMFA Slovenije nudi računalniško podporo mnogim tekmovanjem v znanju. V zadnjem stolpcu je zapisano šolsko leto, od katerega dalje je tekmovanje logistično podprto na strežniku.

Organizator Tekmovanje Kontakt Od šol. leta
DMFA Slovenije Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Aljoša Brlogar 2000/2001
Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Sandra Cigula 2000/2001
Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike Sonja Ivančič 2000/2001
Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike Dušanka Vrenčur 2000/2001
Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Barbara Rovšek 2000/2001
Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Jurij Bajc 2000/2001
Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj Jurij Bajc 2017/2018
Tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole Cvetka Gomboc Alt 2002/2003
Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja Andrej Guštin 2009/2010
Tekmovanje v razvedrilni matematiki Klemen Šivic 2010/2011
Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička Barbara Rovšek 2014/2015
Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja Nik Stopar 2009/2010
Zavod Republike Slovenije za šolstvo Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Milena Kerndl 2007/2008
Tekmovanje iz slovenščine Mehurčki Milena Kerndl 2016/2017
Tekmovanje v znanju geografije Danijel Lilek 2008/2009
Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleškega jezika Berta Kogoj 2009/2010
Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemškega jezika Susanne Volčanšek 2009/2010
Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine Bernarda Gaber 2010/2011
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika Tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole Sabina Mulej 2008/2009
Slovensko društvo učiteljev španskega jezika Tekmovanje iz znanja španščine Brigita Zadnik 2012/2013
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda osnovne šole Helena Žnidaršič Seme 2013/2014
Tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika Nataša Meh 2013/2014
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Tekmovanje v znanju tehnologij Nina Gržinič Frelih 2015/2016