Mednarodna tekmovanja iz astronomije

Opisana so samo tekmovanja, ki se jih bodo naši tekmovalci predvidoma udeležili v tekočem šolskem letu.

Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike

11. mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike je bila med 12. in 21. novembrom 2017 na Tajskem.

Več informacij o zadnji MOAA in nabor nalog lahko najdete na uradni spletni strani tega tekmovanja.

Naloge 10. MOAA najdete tukaj.

Na MOAA se je uvrstilo pet tekmovalcev tekmovanja iz znanja astronomije za šolsko leto 2016/17 in izbirnega dela tekmovanja.

Lokacija in termin 12. MOAA bo objavljen naknadno.

Sanktpeterburška astronomska olimpijada

Termini 25. Sanktpeterburške astronomske olimpijade (SAO) za šolsko leto 2017/18:

17. 1. 2018 - oddaja nalog izbirnega kroga

3. 2. 2018 - teoretični del zaključnega kroga

Za OŠ na OŠ Turnišče; za SŠ na Gimnaziji Bežigrad.

3. 3. 2018 - praktični del zaključnega kroga

Za OŠ na OŠ Turnišče; za SŠ na Gimnaziji Bežigrad.

Slovenski osnovnošolci in srednješolci se tekmovanja udeležijo skladno z merili izbora.

Rezultati teoretičnega dela finalnega kroga bodo znani predvidoma 22. februiarja 2018.

Pravilnik SAO

Naloge

Naloge teoretičnega dela finalnega kroga 25. SAO 2018

Naloge za 7. in 8. razred OŠ

Naloge za 9. razred

Naloge srednje šole

Naloge izbirnega kroga 25. SAO 2018

Naloge za 7. in 8. razred OŠ

Naloge za 9. razred OŠ

Naloge za srednje šole

Najbolje uvrščeni na letošnjem državnem tekmovanju iz znanja astronomije za Dominkova priznanja bodo 11. januarja 2018 povabljeni na 25. SAO. O tem bodo obveščeni mentorji tekmovalcev. Povabljeni tekmovalci, ki želijo sodelovati na SAO, morajo do 17. januarja poslati rešitve na pripravljenih polah v obliki priimek_ime.pdf na elektronski naslov andrej_gustin@t-2.net. Sprejemali bomo samo rešitve na polah z vsemi izpolnjenimi podatki in v obliki pdf.

Stare naloge

Na voljo so stare naloge Sanktpeterburške astronomske spletne olimpijade (SAO), ki lahko služijo kot odlična priprava na tekmovanja iz astronomije.

Astronomsko tekmovanje treh dežel

V letu 2018 bo tekmovanje na Madžarskem.

Lokacija in datum bosta objavljena naknadno. Tekmovanja se bodo udeležili člani olimpijske ekipe in en povabljeni tekmovalec.