Mednarodna tekmovanja iz astronomije

Opisana so samo tekmovanja, ki se jih bodo naši tekmovalci predvidoma udeležili v tekočem šolskem letu.

Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike

11. mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike bo med 12. in 21. novembrom 2017 na Tajskem.

Več informacij o zadnji MOAA in nabor nalog lahko najdete na uradni spletni strani tekmovanja.

Na MOAA se uvrsti pet tekmovalcev tekmovanja iz znanja astronomije za šolsko leto 2016/17 in izbirnega dela tekmovanja.

Sanktpeterburška astronomska olimpijada

Spletno astronomsko tekmovanje bo potekalo od januarja do marca 2017:

18. 1. 2017 - oddaja nalog izbirnega kroga

*4. 2. 2017 - teoretični del zaključnega kroga

*11. 3. 2017 - praktični del zaključnega kroga

*Pri navedenih datumih lahko pride do sprememb. Lokacije tekmovanj bodo objavljene naknadno.

Slovenski osnovnošolci in srednješolci se tekmovanja udeležijo skladno z merili izbora.

Na voljo so naloge letošnjega 1. kroga Sanktpeterburške astronomske spletne olimpijade (SAO). Naloge lahko služijo kot odlična priprava na tekmovanja iz astronomije. Najbolje uvrščeni na letošnjem državnem tekmovanju iz znanja astronomije za Dominkova priznanja pa bodo 16. januarja 2017 povabljeni na to rusko tekmovanje. O tem bodo obveščeni mentorji tekmovalcev. Povabljeni tekmovalci, ki želijo sodelovati na SAO, morajo do 18. januarja poslati rešitve na pripravljenih polah v obliki priimek_ime.pdf na elektronski naslov andrej_gustin@t-2.net. Sprejemali bomo samo rešitve na polah z vsemi izpolnjenimi podatki in v obliki pdf.

Astronomsko tekmovanje treh dežel

Tekmovanje je potekalo od 21. do 23. oktobra 2016 v Avberju, Slovenija. Tekmovanja so se udeležili člani olimpijske ekipe.

V letu 2017 bo tekmovanje na Hrvaškem. Lokacija in datum bosta objavljena naknadno.