Tekmovanje v znanju ekonomije

Tekmovanje v znanju ekonomije organizira DMFA v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in ob podpori učiteljev matematike ter ekonomskih predmetov na slovenskih srednjih šolah.

Z namenom oblikovanja slovenske ekipe za sodelovanje na mednarodni ekonomski olimpijadi smo v tem tekmovanju združili dve tekmovalni skupini, ki sta prej potekali v dveh različnih tekmovanjih in sta bili namenjeni predvsem gimnazijcem. To sta skupina Gimnazijsko tekmovanje v okviru tekmovanja srednješolcev v znanju ekonomije in skupina Finančna matematika in statistika za gimnazijce v okviru tekmovanja srednješolcev v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike. Državno tekmovanje v znanju ekonomije je organizirano skupaj z državnim tekmovanjem v znanju gospodarstva.

Zgodovina tekmovanja

Prvo tekmovanje srednješolcev v znanju ekonomije je bilo organizirano v šolskem letu 1999/2000. Cilja tekmovanja sta bila popularizacija ekonomskega področja ter motivacija mladih za poglabljanje znanja s področja ekonomije. Tekmovanje je vrsto let organizirala Zveza ekonomistov Slovenije v sodelovanju s šolo izvajalko. Tekmovanje je obsegalo Gimnazijsko tekmovanje ter Tekmovanje za ekonomske tehnike.

Od šolskega leta 2021/22 dalje sta to formalno dve ločeni tekmovanji, poimenovani tekmovanje v znanju ekonomije ter tekmovanje v znanju gospodarstva. Tekmovanji bosta še naprej izvedeni istočasno. Razlog za formalno ločitev je želja po pridobitvi statusa selekcijskega tekmovanja za tekmovanje v znanju ekonomije s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sodelovanje Slovenije na mednarodni ekonomski olimpijadi (MEO).

Tekmovalna skupina Finančna matematika in statistika za gimnazijce je bila v okviru tekmovanja v znanju srednješolcev iz poslovne in finančne matematike ter statistike prvič organizirana v šolskem letu 2013/14. Cilji tekmovanja so bili popularizacija finančne matematike in statistike med mladimi, motivacija za širjenje in poglabljanje znanja s področja finančne matematike ter statistike in spodbujanje finančne in statistične pismenosti.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje
  • državno tekmovanje
  • izbirno tekmovanje za mednarodno ekonomsko olimpijado

Naloge

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem in izbirnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato ali srebrno priznanje.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje v znanju ekonomije
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Mojca Kocjan
E-pošta: ekss@dmfa.si