2001...201920202021

Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu 2020/2021

V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki ni pravilen odgovor, pa modro.

Statistika 'Kenguru' za šolsko leto 2020/2021 ni na voljo.