Pogosto zastavljena vprašanja

Odgovori na spodaj zastavljena vprašanja so praviloma enaki za vsa tekmovanja, ki potekajo preko Informacijskega strežnika DMFA Slovenije. Odgovori na nekatera vprašanja so precej specifični in so vezani le na določene vloge na strežniku (npr. vodja tekmovanja na šoli). Še posebej v tem primeru priporočamo, da najprej preberete vsa navodila, ki so na voljo na določenih straneh na strežniku. Za podrobnejša pojasnila v zvezi z določenim vprašanjem se obrnite na tajnika tekmovanja.

Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Kaj je informacijski strežnik DMFA Slovenije?

Informacijski strežnik DMFA Slovenije je informacijski-logistični sistem za organizacijo in izvedbo tekmovanj iz znanj. Celovita in enovita podpora med drugim zajema

 • vodenje tekmovalnih evidenc,
 • pripravo in distribucijo tekmovalnih gradiv,
 • klasično ali spletno izvedbo tekmovanja,
 • individualne vpoglede v tekmovalne dosežke in tekmovalna gradiva,
 • natis in distribucijo priznanj tekmovalcev ter
 • distribucijo potrdil strokovnim sodelavcem.

V preteklem šolskem letu smo logistično podprli 40 tekmovanj s 297000 tekmovalci in 21000 mentorji (podrobno). Za podrobnejše informacije o informacijskem sistemu se obrnite na infoserver@dmfa.si.

Sem organizator tekmovanja iz znanja in našega tekmovanja ni med logistično podprtimi tekmovanji na strežniku. Kaj naj naredim?

Za podrobnejše informacije in morebitne tehnične zahteve se obrnite na infoserver@dmfa.si.

Prijava na tekmovanje - šole

Naša šola je že lani sodelovala pri tekmovanju, ki je logistično podprto na InfoServerju DMFA. Kako letos pridobimo gesla za dostop?

V začetku septembra smo po elektronski pošti poslali gesla vsem lanskoletnim vodjem tekmovanj in odgovornim osebam (ravnateljem). Uporabili smo lanskoletne e-poštne naslove.

Če je prišlo do spremembe vodja tekmovanja, mu geslo sedaj lahko dodeli ravnatelj s svojim dostopom (meni O šoli, alineja Vodje tekmovanj). Seveda je potrebno prej poskrbeti. da je vodja tekmovanja evidentiran v seznamu učiteljev (meni Učitelji).

Naša šola letos prvič sodeluje pri nekem tekmovanju. Kako pridobimo gesla za dostop?

Vodjo tekmovanja lahko na meniju O šoli spremeni (tj. določi drugo osebo) odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) in hkrati novemu vodji pošlje tudi geslo. Prosimo, da se obrnete na vašo odgovorno osebo, da vam dodeli vlogo vodje in vam pošlje geslo. Seveda je potrebno prej poskrbeti. da je vodja tekmovanja evidentiran v seznamu učiteljev (meni Učitelji).

Posebej opozarjamo, da 'posojanje' uporabniških imen drugim osebam ni dovoljeno. Vsak učitelj mora imeti svoje uporabniško ime in geslo za vstop v Infoserver. Če je za dostop do strežnika potrebno pooblastiti več oseb, lahko to naredi vodja tekmovanja na meniju O tekmovanju.

Priporočamo vam, da odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) na strežniku evidentira pooblaščeno osebo, ki tudi lahko ureja podatke o vodjih tekmovanj.

Naša šola želi sodelovati pri nekem tekmovanju, vendar tekmovanja ne najdemo med ponujenimi tekmovanji na strežniku. Kaj naj naredimo?

Prosimo, da natančno pregledate seznam podprtih tekmovanj. Če želenega tekmovanja ne najdete, se obrnite na organizatorja tega tekmovanja.

Z novim šolskim letom je na naši šoli vodenje tekmovanja prevzel drug učitelj/jaz. Kako uredimo zamenjavo na strežniku?

Vodjo tekmovanja lahko na meniju O šoli spremeni (tj. določi drugo osebo) odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) in hkrati novemu vodji pošlje tudi geslo. Prosimo, da se obrnete na vašo odgovorno osebo, da vam dodeli vlogo vodje in vam pošlje geslo. Seveda je potrebno prej poskrbeti. da je vodja tekmovanja evidentiran v seznamu učiteljev (meni Učitelji).

Posebej opozarjamo, da 'posojanje' uporabniških imen drugim osebam ni dovoljeno. Vsak učitelj mora imeti svoje uporabniško ime in geslo za vstop v Infoserver. Če je za dostop do strežnika potrebno pooblastiti več oseb, lahko to naredi vodja tekmovanja na meniju O tekmovanju.

Priporočamo vam, da odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) na strežniku evidentira pooblaščeno osebo, ki tudi lahko ureja podatke o vodjih tekmovanj.

Naša šola želi sodelovati na bralnem tekmovanju Centra Oxford, vendar tekmovanja ne najdemo na seznamu tekmovanj. Kaj naj naredimo?

Vsa bralna tekmovanja Centra Oxford so med ponujenimi tekmovanji (meni O šoli, alineja Vodje tekmovanj). Zaradi enotnosti poimenovanj so označena z BTCO XXX, kjer je XXX ustrezen jezik glede na stopnjo šolanja. Enako kot za vsa druga tekmovanja mora tudi pri bralnih tekmovanjih odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) najprej določiti vodjo tekmovanja in mu dodeliti geslo. Če je vodja tega tekmovanja nekdo, ki že vodi katero drugo (jezikovno) tekmovanje, mu gesla ni potrebno ponovno pošiljati.

Gesla, dostop do strežnika

Zakaj imam dodeljeno latentno vlogo oz. čemu služi latentna vloga pri nekem tekmovanju?

Ne glede na vlogo/aktivnost mora vsak podati soglasje o obdelavi osebnih podatkov pri določenem tekmovanju oz. za doseganje namena določene vloge. Ker nekatere aktivnosti (npr. mentorstvo, članstvo v komisijah, nadzor na tekmovanju) same po sebi ne zahtevajo dostopa to strežnika, je zaradi podajanja soglasja potrebno imeti latentno vlogo (pri določenem tekmovanju). Torej je mentor tekmovalcu, član tekmovalne komisije ali strokovni sodelavec lahko* samo nekdo, ki

 • ima pripisano latentno vlogo pri določenem tekmovanju na določeni šoli in
 • je pri tej latentni vlogi pravočasno podal soglasje o obdelavi osebnih podatkov.

* Slednje je na strežniku implementirano tako, da osebe, pri katerih nista izpolnjena oba pogoja, na ustreznih spustnih seznamih sploh niso vidne.

Če je nekdo že vodja tekmovanja na šoli ali pomočnik vodje, potem mu ni potrebno dodatno pripisati latentne vloge pri tem tekmovanju. Latentne vloge niso vidne meniju Izbira vloge.

Na naši šoli je prišlo do menjave ravnatelja. Kako uredimo dostop novemu ravnatelju?

Menjava bo najhitreje opravljena tako, da se na strežnik prijavi bivši ravnatelj (oz. odgovorna oseba) in na meniju O šoli evidentira novega (oz. odgovorno osebo). Če imate evidentiranega pomočnika odgovorne osebe, lahko menjavo opravi pomočnik. Seveda je potrebno prej poskrbeti. da je nova oseba evidentirana v seznamu učiteljev (meni Učitelji).

Če bivši ravnatelj (oz. odgovorna oseba) menjave ne more opraviti, pomočnika pa tudi nimate evidentiranega, mora novi ravnatelj (oz. odgovorna oseba) kontaktirati administratorja strežnika, ki bo uredil zamenjavo.

Izgubil/pozabil/založil sem geslo. Kako lahko pridobim novo geslo?

Če ste geslo dokončno izgubili, vas iz zadrege lahko reši le ustrezna pooblaščena oseba (npr. odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) lahko na meniju O šoli dodeli geslo vodji tekmovanja; vodja tekmovanja lahko na meniju O tekmovanju dodeli geslo pomočnikom pri izvedbi tekmovanja). Če pa ste geslo le 'dobro shranili' (tj. geslo si je zapomnil vaš brskalnik, vi pa ne), lahko shranjeno geslo uporabite za prijavo na strežnik, nato pa v svojem profilu geslo ponastavite.

Staro/lansko geslo za dostop do strežnika ni več veljavno. Ali ga lahko ponastavite?

Če staro/lansko geslo ni več veljavno, potem ste ga dobili le za tako aktivnost, ki je (npr. s koncem šolskega leta) prenehala, ali pa je za to aktivnost vam nadrejeni uporabnik (npr. ravnatelj, vodja aktiva) določil drugo osebo in ji dodelil geslo.

Prosimo, da se oglasite pri ravnatelju vaše šole ali vodji ustreznega tekmovanja na vaši šoli.

Po elektronski pošti sem prejel geslo za dostop do Informacijskega strežnika. Avtentikacija ne uspe, čeprav geslo pravilno vnesem. Kje je problem?

Če avtentikacija ne uspe, potem je geslo/uporabniško ime napačno vnešeno ali pa ni več veljavno (npr. lansko geslo ali pa prišlo do spremembe osebe, ki opravlja določeno aktivnost).

Napačno vnešeno geslo je najpogosteje res napačno vnešeno. Zgodili so se lahko hitri prsti, pomotoma uporaba Caps-Lock, zamenjava Y ali Z zaradi Qwerty/Qwertz tipkovnice, ... . Če ste geslo kopirali iz elektronske pošte, pazite, da ne zajamete odvečnih presledkov ali kakšnih drugih znakov (npr. vrstični razlom).

Če si je brskalnik geslo zapomnil (kar je s stališča varnosti sicer narobe), je povsem možno, da si je brskalnik zapomnil katero od starih neveljavnih gesel.

Kako lahko pridobim geslo za predsednika šolske tekmovalne komisije?

Predsednik šolske tekmovalne komisije nima posebej dodeljene vloge na strežniku, se pa njegova aktivnost beleži med strokovne aktivnosti (meni Šolsko tekmovanje, alineja Komisija).

Vodja tekmovanja lahko s svojim dostopom ureja vse v zvezi z organizacijo in izvedbo šolskega tekmovanja, za pomoč pa lahko na meniju O tekmovanju pooblasti tudi druge učitelje.

Kako lahko pridobim geslo za organizatorja šolskega tekmovanja?

Organizator šolskega tekmovanja nima posebej dodeljene vloge na strežniku, se pa njegova aktivnost beleži med strokovne aktivnosti (meni Šolsko tekmovanje, alineja Komisija).

Vodja tekmovanja lahko s svojim dostopom ureja vse v zvezi z organizacijo in izvedbo šolskega tekmovanja, za pomoč pa lahko na meniju O tekmovanju pooblasti tudi druge učitelje.

Ali lahko za vnos dosežkov oz. prijavo na tekmovanje pooblastim še druge učitelje?

Vodja tekmovanja lahko na meniju O tekmovanju za prijavo na tekmovanje in vnos dosežkov pooblasti še druge učitelje. Pooblaščeni učitelji lahko vnašajo podatke za tiste učence/dijake, ki so že evidentirani v seznamu vseh učencev/dijakov, ne morejo pa urejati teh evidenc. Urejanje matičnih podatkov o učencih/dijakih in učiteljih je omogočeno le odgovorni osebi na šoli in osebam, ki so za to posebej pooblaščene. Pooblaščeni učitelji tudi ne morejo s strežnika prenesti tekmovalnih nalog in rešitev, ampak mora to narediti vodja tekmovanja.

Osebni podatki

Sem vodja tekmovanja in želim urediti evidenco učencev/dijakov, vendar ustreznega menija ne najdem. Kako naj uredim matično evidenco?

Matična evidenca je zbirka osebnih podatkov, ki jo lahko ureja samo ravnatelj (odgovorna oseba) in tiste osebe, ki jih za to ravnatelj posebej pooblasti. Posebej to pomeni, da urejanje osebnih podatkov tekmovalcev ni avtomatično omogočeno vsem vodjem tekmovanj.

Sem vodja tekmovanja in želim urediti evidenco učiteljev, vendar ustreznega menija ne najdem. Kako naj uredim matično evidenco?

Matična evidenca je zbirka osebnih podatkov, ki jo lahko ureja samo ravnatelj (odgovorna oseba) in tiste osebe, ki jih za to ravnatelj posebej pooblasti. Posebej to pomeni, da urejanje osebnih podatkov učiteljev ni avtomatično omogočeno vsem vodjem tekmovanj.

Imam pravico dostopa do matičnih podatkov o učencih/dijakih, vendar ne vidim lanski podatkov. Kako lahko enostavno uredim matično evidenco?

V informacijski strežnik je dovoljeno vnesti le osebne podatke za tiste učence/dijake, ki so podali soglasje za ustrezno obdelavo podatkov. Primer soglasja je na voljo na informacijskem strežniku, meni učenci, lahko pa to soglasje smiselno pridružite drugim soglasjem, ki jih na vaši šoli že imate.

V evidenco oseb (učenci/učitelji) želim vnesti novo osebo. Sistem zavrača vnos, čeprav ime izgleda povsem pravilno. Kje je problem?

Če sistem zavrača vnos, potem ime najverjetneje res ni povsem pravilno zapisano.

Pravilno je potrebno uporabljati veliko začetnico. Precej pogosta napaka pa so (odvečni) presledki pred/za imenom oz. med več imeni ali posebni/skriti znaki (npr. TAB, CRLF). ki se prikradejo v ime, ko ga kopirate od drugod. V tem primeru bo najbolje, da ime ročno ponovno vnesete.

Zaradi spremembe imena/priimka imam spremenjen podpis. Kako to uredim na strežniku?

Podpis morate v skeniranje posredovati na posebnem obrazcu s črtno kodo, ki je dosegljiv na strežniku. Ne podpisujte se na drugačen papir, niti ga ne skenirajte sami, saj je potrebno podpis pravilno skenirati in ustrezno grafično obdelati.

Za tekmovanje na šolski ravni morate pred tem tudi na strežniku ob evidentiranju predsednika tekmovalne komisije (menI Šolsko tekmovanje, alineja Tekmovalna komisija) označiti, da želite za podpisovanje uporabiti skeniran podpis. Če tega ne označite, obrazec sploh ne bo dosegljiv.

Kako lahko spremenim svoj e-poštni naslov na strežniku?

E-poštni naslov učitelja lahko spremeni (meni Učitelji) odgovorna oseba na vaši šoli ali njegov pooblaščenec, osebni e-naslov pa je možno spremeniti tudi pri individualnem dostopu.

Ali je e-poštni naslov tekmovalcev obvezen podatek?

E-poštni naslov ni obvezen podatek, je pa v duhu e-poslovanja ta podatek nadvse koristen.

Vsak tekmovalec mora pred tekmovanjem prejeti prijavnico. Prijavnico lahko prejme v fizični obliki (papir) ali pa po elektronski poti. Če boste na šoli uporabili interne komunikacijske kanale, morate sami pravilno poskrbeti, da bo vsaka oseba prejela pravo prijavnico (PDF z uporabniškim imenom in geslom). Če so na strežniku že evidentirani kontaktni e-poštni naslovi učencev/dijakov, pa lahko vsem evidentiranim tekmovalcem pošljete prijavne podatke preko strežnika (in sistem bo poskrbel, da bo vsak prejel prave prijavne podatke).

Prijava na tekmovanje - tekmovalci

Na tekmovanje želim prijaviti tekmovalca in mu dodeliti mentorja, vendar učitelja ni v spustnem seznamu, čeprav vem, da je zapisan v evidenci vseh učiteljev na šoli. Zakaj?

Na strežniku je možno evidentirati učitelja kot mentorja tekmovalcu pri nekem tekmovanju samo, če je učitelj podal soglasje za obdelavo podatkov za namen izvedbe tega tekmovanja.

Če je nekdo že evidentiran kot vodja tekmovanja ali pomočnik vodje tekmovanja, je moral podati soglasje za obdelavo podatkov pri tem tekmovanju in te osebe se že pojavijo v spustnem seznamu. Ker pa so lahko mentorji tudi učitelji, ki niso vodje tekmovanj ali pomočniki, jim mora ravnatelj ali pooblaščena oseba dodeliti latentno vlogo pri tem tekmovanju na tej šoli. Z dodeljeno latentno vlogo dobi oseba dostop do strežnika in šele ko oseba sama poda soglasje za obdelavo podatkov, se njeno ime pojavi na spustnih seznamih (pri mentorstvih in pri članih komisije). Nobena druga vloga na strežniku ne zagotvalja prikaza v spustnih seznamih.

Opozoriti velja, da je dovolj nekomu podeliti latentno vlogo pri enem tekmovanju, saj lahko vsak sam sebi doda latentne vloge pri poljubno tekmovanjih. Dodajanje latentnih vlog seveda ne pomeni, da je nekdo dejansko sodeloval pri tekmovanju, ampak je le pravni korak, s katerim vsak zase pove, pri katerih tekmovanjih je pripravljen sodelovati in se lahko zato njegovo ime pojavi na ustreznih spustnih seznamih (znotraj strežnika in le v povezavi z določenim tekmovanjem).

Sem učenec oz. dijak. Kako se prijavim na tekmovanje?

Učenec ali dijak se na tekmovanje prijavi pri vodji tekmovanja na šoli ali osebi, zadolženi za izvedbo tekmovanja. Prijava na tekmovanje je možna samo za vstopno stopnjo tekmovanja. Za višje stopnje tekmovanj neposredna prijava ni možna, ampak so tekmovalci na to stopnjo vabljeni glede na dosežek na predhodni stopnji tekmovanja.

Sem učitelj in želim prijaviti učenca oz. dijaka na neko tekmovanje. Kako naj to naredim?

Prijavo na tekmovanje lahko naredi le vodja tekmovanja ali oseba (pomočnik), ki jo imenuje vodja tekmovanja. Podrobnejša navodila so na voljo na strežniku, meni določenega tekmovanja. Vodja tekmovanja lahko na tekmovanje prijavi samo učence/dijake, ki so že v matičnih evidencah, evidenc samih pa ne more dopolnjevati oz. spreminjati.

Na tekmovanju želi sodelovati slep oz. slaboviden tekmovalec. Kako uredim prijavo in naročim prilagojene pole?

Najprej je potrebno tekmovalca prijaviti. Prijavo naredite na običajen način - torej povsem enako, kot za druge tekmovalce. Ko ste prijavo uredili, na meniju izberite alinejo Prilagojena gradiva za slepe in slabovidne in pri izbranem tekmovalcu označite ustrezno prilagoditev. Zaradi občutljivosti podatkov je alineja dostopna samo vodjem tekmovanj. Pri naročanju prilagojenih gradiv se zelo striktno držimo roka prijave (praviloma dva tedna pred tekmovanjem).

Prilagojena gradiva za slepe in slabovidne so na voljo v sodelovanju s centrom IRIS (kontakt: pripomocki@center-iris.si). Centru IRIS bomo posredovali le podatke o želenem načinu prilagoditve in tekmovalni skupini, za katero želite določena gradiva, imena tekmovalca Centru IRIS ne bomo posredovali.

Kako zabeležim na strežniku, da je neka oseba 'mentor pri tekmovanju'?

Na strežniku je omogočeno samo beleženje natančno določenih mentorstev (tj. oseba je mentor tekmovalcu na neki stopnji tekmovanja), ni pa možno zabeležiti abstraktnega mentorstva (tj. 'mentor pri tekmovanju'). Vsak tekmovalec ima lahko največ enega mentorja. V 1. razredu OŠ je možno zabeležiti tudi vzgojitelja.

Mentorstvo tudi ni aktivna vloga na strežniku, je pa potrebno osebi pred evideniranjem mentorstva dodeliti latentno vlogo pri določenem tekmovanju, da se oseba sploh pojavi na spustnih sezamih pri tem tekmovanju.

Vodja tekmovanja je en sam in ga določi ravnatelj/odgovorna oseba (meni O šoli, alineja Vodje tekmovanj). Pomočnikov vodje tekmovanja je lahko več in jih določi vodja tekmovanja (meni Tekmovanje/O tekmovanju).

Prijava na tekmovanje - tekmovalna komisija

Na tekmovanju želim evidentirati člana tekmovalne komisije, vendar učitelja ni v spustnem seznamu, čeprav vem, da je zapisan v evidenci vseh učiteljev na šoli. Zakaj?

Na strežniku je možno evidentirati učitelja kot člana tekmovalne komisije samo, če je učitelj podal soglasje za obdelavo podatkov za namen izvedbe tega tekmovanja. To načelo velja za vse komisije na vseh stopnjah tekmovanj.

Če je nekdo že evidentiran kot vodja tekmovanja ali pomočnik vodje tekmovanja, je moral podati soglasje za obdelavo podatkov pri tem tekmovanju in te osebe se že pojavijo v spustnem seznamu. Ker pa so lahko člani komisij tudi učitelji, ki niso vodje tekmovanj ali pomočniki, jim mora ravnatelj ali pooblaščena oseba dodeliti latentno vlogo pri tem tekmovanju na tej šoli. Z dodeljeno latentno vlogo dobi oseba dostop do strežnika in šele ko oseba sama poda soglasje za obdelavo podatkov, se njeno ime pojavi na spustnih seznamih (pri članih komisije in pri mentorstvih). Nobena druga vloga na strežniku ne zagotvalja prikaza v spustnih seznamih.

Opozoriti velja, da je dovolj nekomu podeliti latentno vlogo pri enem tekmovanju, saj lahko vsak sam sebi doda latentne vloge pri poljubno tekmovanjih. Dodajanje latentnih vlog seveda ne pomeni, da je nekdo dejansko sodeloval pri tekmovanju, ampak je le pravni korak, s katerim vsak zase pove, pri katerih tekmovanjih je pripravljen sodelovati in se lahko zato njegovo ime pojavi na ustreznih spustnih seznamih (znotraj strežnika in le v povezavi z določenim tekmovanjem).

Vpogled v dosežke

Na tekmovanju/ob prijavi na tekmovanje sem prejel list z geslom. Kako lahko vidim svoj dosežek na tekmovanju?

Individualni vpogled v dosežek na tekmovanju je možen na strani rezultati.dmfa.si, povezave do te spletne strani vodijo tudi z naslovne spletne strani DMFA Slovenije ali pa podstrani, namenjeni tekmovanjem. Do dosežkov boste najhitreje dostopili z uporabo QR kode, ki je natisnjena na listu z geslom.

Po objavi uradnih rezultatov je pri individualnem vpogledu vidno tudi doseženo mesto, morebitno osvojeno priznanje ter informacija o morebitni uvrstitvi na naslednjo stopnjo tekmovanja.

Ugovor na vrednotenje

Kako lahko vložim ugovor na vrednotenje?

Ugovor na vrednotenje je potrebno podati na način, ki je opisan v pravilniku oz. razpisu tekmovanja. Če je ugovor plačljiv, ga je potrebno vložiti elektronsko, prav tako moramo do izteka roka za vložitev prejeti potrditev banke o prejemu nakazila. Postopek elektronske vložitve ugovora:

 • S pomočjo gesla za individualni dostop se prijavite v vpogled dosežkov tekmovalca.
 • V skladu z navodili na strani zapišite besedilo ugovora k vsaki nalogi posebej.
 • Po zaključku pisanja besedil ugovorov k posameznim nalogam izpolnite še polji e-naslov vlagatelja in IBAN za vračilo, ki se nahajata na dnu strani ter vložite ugovor.
 • Po elektronski pošti boste prejeli potrditev vložitve ugovora, kjer bo tudi zapisan znesek za plačilo in sklicna številka.
 • V predpisanem roku izvedite plačilo na račun DMFA Slovenje (IBAN SI56 0205 3001 1983 664) in pri plačilu obvezno navedite sklicno številko. Če sklicna številka ne bo navedena, plačila ne bomo mogli povezati z vloženim ugovorom in komisija ugovora ne bo obravnavala.
Prosimo, da ne nakazujete pristojbine za ugovor na račun DMFA Slovenije, ne da bi pred tem ugovor dejansko vložili in pridobili ustrezno sklicno številko.

Pri tekmovanju je omogočeno elektronsko vlaganje ugovora na vrednotenje. Ugovor mora biti potrjen s strani mentorja. Kako lahko to storimo?

Mentorji tekmovalcev pravzaprav nimajo aktivne vloge na strežniku. Aktivno vlogo na strežniku ima vedno vodja tekmovanja na šoli, zato je potrjevanje vedno omogočeno za vodjo tekmovanja. Vodja poda soglasje k ugovoru na meniju Tekmovanje, Regijsko tekmovanje oz. Državno tekmovanje, alineja Ugovori na vrednotenje.

Potrdila o strokovnem sodelovanju

Izgubil sem potrdilo o strokovnem sodelovanju. Kako lahko pridobim kopijo potrdila?

Brezplačen prepis potrdila (tj. Izpis iz evidence strokovnega sodelovanja) lahko v elektronski obliki pridobite na vaši šoli.

Dostop do evidence ima ravnatelj vaše šole. Na strežnik se mora prijaviti z osebnim geslom, evidenca je dosegljiva na meniju Učitelji, alineja Izpis iz evidence.

Prejel sem elektronsko digitalno podpisano potrdilo o strokovnem sodelovanju v obliki PDF dokumenta. Ali bom prejel še 'originalni' papirni (natisnjen) izvod?

Ne, elektronsko digitalno podpisano potrdilo je pravno veljaven dokument. Potrdilo je opremljeno s QR kodo, v kateri se skriva povezava na (skrit) spletni naslov na strežniku www.dmfa.si. Ko z npr. mobilnim telefonom ali pa namizno aplikacijo poskenirate QR kodo, vas bo brskalnik preusmeril na spletno stran, kjer bodo izpisani ključni metapodatki potrdila, na voljo pa bo tudi povezava do digitalno podpisanega izvirnika dokumenta.

Potrdilo o strokovnem sodelovanju lahko natisnete sami, priporočamo pa, da shranite izvorno digitalno podpisano potrdilo (PDF dokument). Prejemnik natisnjene verzije potrdila lahko s pomočjo QR kode potrdilo verificira ali pa pridobi originalni digitalno podpisan izvod v formatu PDF.