Pogosto zastavljena vprašanja

Odgovori na spodaj zastavljena vprašanja so praviloma enaki za vsa tekmovanja, ki potekajo preko Informacijskega strežnika DMFA Slovenije. Odgovori na nekatera vprašanja so precej specifični in so vezani le na določene vloge na strežniku (npr. vodja tekmovanja na šoli). V vsakem primeru priporočamo, da najprej preberete vsa navodila, ki so na voljo na določenih straneh na strežniku ali pa so dosegljiva s klikom na gumb . Skratka, preberite navodila, sledite navodilom in bodite pozorni na roke izvedb posameznih aktivnosti. Za podrobnejša pojasnila v zvezi z določenim vprašanjem se obrnite na tajnika tekmovanja.

Vnos dosežkov

Urejena imam vsa GDPR soglasja, vendar ne morem vnašati dosežkov tekmovalcev oz. ne morem prijavljati tekmovalcev?

Pozorno poglejte, katera soglasja imate urejena. Da bi lahko vnašali dosežke ali prijavljali tekmovalce, potrebujete aktivno vlogo: vodja tekmovanja ali pomočnik vodje tekmovanja. Latentna vloga ni dovolj.

Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Kaj je informacijski strežnik DMFA Slovenije?

Informacijski strežnik DMFA Slovenije je informacijski-logistični sistem za organizacijo in izvedbo tekmovanj iz znanj. Celovita in enovita podpora med drugim zajema

 • vodenje tekmovalnih evidenc,
 • pripravo in distribucijo tekmovalnih gradiv,
 • klasično ali spletno izvedbo tekmovanja,
 • individualne vpoglede v tekmovalne dosežke in tekmovalna gradiva,
 • natis in distribucijo priznanj tekmovalcev ter
 • distribucijo potrdil strokovnim sodelavcem.

V preteklem šolskem letu smo logistično podprli 40 tekmovanj s 297000 tekmovalci in 21000 mentorji (podrobno). Za podrobnejše informacije o informacijskem sistemu se obrnite na infoserver@dmfa.si.

Sem organizator tekmovanja iz znanja in našega tekmovanja ni med logistično podprtimi tekmovanji na strežniku. Kaj naj naredim?

Pristop novega tekmovanja k informacijskemu strežniku je možen. Za podrobnejše informacije in morebitne tehnične zahteve se obrnite na infoserver@dmfa.si.

Prijava na tekmovanje - šole

Sem odgovorna oseba na šoli. Kaj vse moram narediti za prijavo na neko tekmovanje?

Priporočamo, da najprej na strežniku imenujete svojega pomočnika (enega ali več). Pomočnik ima enake pravice do urejanja matičnih evidenc (seznam učencev/dijakov in učteljev) kot odgovorna oseba, Ker vodje tekmovanj nimajo splošnega dostopa do matičnih evidenc, je evidentiranje pomočnikov nadvse koristno. Seveda pa ni smiselno, da za pomočnike imenujete vodje vseh tekmovanj.

Na meniju O šoli, alineja Vodje tekmovanj, je potrebno poskrbeti, da so prave osebe evidentirane kot vodje tekmovanj.

Na meniju Učitelji preverite evidenco učiteljev. Ker nekatere osebe sodelujejo pri tekmovanjih samo kot mentorji ali člani komisij, ne potrebujejo aktivnih vlog. Kar pa mora vsaka oseba podati soglasje za obdelavo podatkov v zvezi z določenim tekmovanjem, jim morate dodeliti latentne vloge (meni Učitelji) in poslati gesla za dostop do strežnika. Vsi vodje tekmovanj in drugi sodelavci morajo ob prvi prijavi na strežnik podati privolitev o obdelavi podatkov za namen določenega tekmovanja.

Na meniju Učenci/Dijaki je potrebno urediti matične evidence učencev/dijakov. Na tem mestu posebej poudarjamo, da se obdelava podatkov o učencih/dijakih lahko izvaja samo na podlagi osebne privolitve (osebe same ali zakonitega zastopnika). Šele, ko ste take privolitve pridobili, lahko osebe uvozite v strežnik. Uvoz je možen preko datoteke, ki jo izvozite iz šolskih evidenc in malenkostno prilagodite. Posebej opozarjamo, da se je izvoza/uvoza podatkov potrebno lotiti v pravem vrstnem redu:

 • Iz šolske evidence lahko izvozite vse podatke (za npr. nek razred).
 • Iz seznama odstranite vse osebe, za katere niste prejeli soglasja.
 • Tako očiščen seznam prenesete na strežnik.

Zelo pomembno je, da na strežnik ne prenesete vseh podatkov in šele potem (na strežniku) odstranite odvečne osebe, saj to v resnici pomeni, da ste že naredili zunanjo obdelavo podatkov, čeprav je ne bi smeli.

Vse druge aktivnosti (razen urejanja matičnih evidenc) v zvezi s tekmovanji izvaja vodja tekmovanja oz. njegovi pomočniki enako kot v preteklih letih,

Naša šola je že lani sodelovala pri tekmovanju, ki je logistično podprto na InfoServerju DMFA. Kako letos pridobimo gesla za dostop?

Vsa lanskoletna uporabniška imena in gesla za odgovorne osebe, pomočnike odgovornih oseb in vodje tekmovanj smo ohranili. Če kot vodja tekmovanja ali pomočnik odgovorne osebe svojega gesla ne najdete več, se obrnite na odgovorno osebno na šoli. Če kot odgovorna oseba gesla ne najdete, kontaktirajte administratorja strežnika.

Če je prišlo do spremembe vodje tekmovanja, mu geslo sedaj lahko dodeli odgovorna oseba s svojim dostopom (meni O šoli, alineja Vodje tekmovanj). Seveda je potrebno prej poskrbeti. da je vodja tekmovanja evidentiran v seznamu učiteljev (meni Učitelji).

Naša šola letos prvič sodeluje pri nekem tekmovanju. Kako pridobimo gesla za dostop?

Vodjo tekmovanja lahko na meniju O šoli spremeni (tj. določi drugo osebo) odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) in hkrati novemu vodji pošlje tudi geslo. Prosimo, da se obrnete na vašo odgovorno osebo, da vam dodeli vlogo vodje in vam pošlje geslo. Seveda je potrebno prej poskrbeti. da je vodja tekmovanja evidentiran v seznamu učiteljev (meni Učitelji).

Posebej opozarjamo, da 'posojanje' uporabniških imen drugim osebam ni dovoljeno. Vsak učitelj mora imeti svoje uporabniško ime in geslo za vstop v Infoserver. Če je za dostop do strežnika potrebno pooblastiti več oseb, lahko to naredi vodja tekmovanja na meniju O tekmovanju.

Priporočamo vam, da odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) na strežniku evidentira pooblaščeno osebo, ki tudi lahko ureja podatke o vodjih tekmovanj.

Naša šola želi sodelovati pri nekem tekmovanju, vendar tekmovanja ne najdemo med ponujenimi tekmovanji na strežniku. Kaj naj naredimo?

Prosimo, da natančno pregledate seznam podprtih tekmovanj. Če želenega tekmovanja ne najdete, se obrnite na organizatorja tega tekmovanja.

Z novim šolskim letom je na naši šoli vodenje tekmovanja prevzel drug učitelj/jaz. Kako uredimo zamenjavo na strežniku?

Vodjo tekmovanja lahko na meniju O šoli spremeni (tj. določi drugo osebo) odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) in hkrati novemu vodji pošlje tudi geslo. Prosimo, da se obrnete na vašo odgovorno osebo, da vam dodeli vlogo vodje in vam pošlje geslo. Seveda je potrebno prej poskrbeti. da je vodja tekmovanja evidentiran v seznamu učiteljev (meni Učitelji).

Posebej opozarjamo, da 'posojanje' uporabniških imen drugim osebam ni dovoljeno. Vsak učitelj mora imeti svoje uporabniško ime in geslo za vstop v Infoserver. Če je za dostop do strežnika potrebno pooblastiti več oseb, lahko to naredi vodja tekmovanja na meniju O tekmovanju.

Priporočamo vam, da odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) na strežniku evidentira pooblaščeno osebo, ki tudi lahko ureja podatke o vodjih tekmovanj.

Naša šola želi sodelovati na bralnem tekmovanju Centra Oxford, vendar tekmovanja ne najdemo na seznamu tekmovanj. Kaj naj naredimo?

Vsa bralna tekmovanja Centra Oxford so med ponujenimi tekmovanji (meni O šoli, alineja Vodje tekmovanj). Zaradi enotnosti poimenovanj so označena z BTCO XXX, kjer je XXX ustrezen jezik glede na stopnjo šolanja. Enako kot za vsa druga tekmovanja mora tudi pri bralnih tekmovanjih odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) najprej določiti vodjo tekmovanja in mu dodeliti geslo. Če je vodja tega tekmovanja nekdo, ki že vodi katero drugo (jezikovno) tekmovanje, mu gesla ni potrebno ponovno pošiljati.

Gesla, dostop do strežnika

Imam latentno vlogo, podal sem soglasje o obdelavi podatkov, vendar še vedno ne morem ničesar v zvezi s tekmovanjem. Kaj je problem?

Latentna vloga ni aktivna vloga, ampak je namenjena predvsem temu, da se vaše ime lahko pojavi na različnih spustnih seznamih (npr. pri komisiji ali pri mentorstvu) pri določenem tekmovanju. Če želite kaj urejati v zvezi s tekmovanjem, potrebujete aktivno vlogo: vodja tekmovanja ali pomočnik vodje tekmovanja.

Če želite urejati zadeve v zvezi s šolskim tekmovanjem, sta primerni aktivni vlogi Vodja tekmovanja in Pomočnik vodje tekmovanja. Kot vodjo tekmovanja vas lahko določi odgovorna oseba na šoli, kot pomočnika pa vas lahko določi vodja tekmovanja (vendar morate v tem primeru že imeti latentno vlogo),

Ob prijavi na strežnik dobim sporočilo 'GDPR soglasje ni urejeno za nobeno aktivno vlogo', čeprav imam vsa soglasja urejene. Zakaj?

V napisu GDPR soglasje ni urejeno za nobeno aktivno vlogo kje treba biti pozoren na besedo aktivno. Latentna vloga ni aktivna vloga. Če ste tako sporočilo prejeli, je možno tudi, da nobene aktivne vloge sploh nimate.

Na meniju Vloge (GDPR) torej preverite ali imate kakšno aktivno vlogo (in podajte soglasje) ali pa se obrnite na vašo šolo, da vam dodelijo ustrezno aktivno vlogo.

Na informacijski strežnik se uspešno prijavim, a v nadaljevanju nimam povezave do želene aktivnosti oz. sploh nimam nobene povezave. Kaj naj naredim?

Po prijavi na strežnik se na osnovnem meniju vidijo le povezave do tistih aktivnosti/vlog, za katere ste podali soglasje za obdelavo podatkov. Pri prvem dostopu seveda nimate nobene povezave, navodila na strani pa pravijo, da lahko slednje uredite na alineji Vloge (GDPR) levo. Priporočamo, da na tej strani preberete tudi razdelek o latentnih vlogah.

Zakaj imam dodeljeno latentno vlogo oz. čemu služi latentna vloga pri nekem tekmovanju?

Ne glede na vlogo/aktivnost mora vsak podati soglasje o obdelavi osebnih podatkov pri določenem tekmovanju oz. za doseganje namena določene vloge. Ker nekatere aktivnosti (npr. mentorstvo, članstvo v komisijah, nadzor na tekmovanju) same po sebi ne zahtevajo dostopa to strežnika, je zaradi podajanja soglasja potrebno imeti latentno vlogo (pri določenem tekmovanju). Torej je mentor tekmovalcu, član tekmovalne komisije ali strokovni sodelavec lahko* samo nekdo, ki

 • ima pripisano latentno vlogo pri določenem tekmovanju na določeni šoli in
 • je pri tej latentni vlogi pravočasno podal soglasje o obdelavi osebnih podatkov.

* Slednje je na strežniku implementirano tako, da osebe, pri katerih nista izpolnjena oba pogoja, na ustreznih spustnih seznamih sploh niso vidne.

Če je nekdo že vodja tekmovanja na šoli ali pomočnik vodje, potem mu ni potrebno dodatno pripisati latentne vloge pri tem tekmovanju. Latentne vloge niso vidne meniju Izbira vloge.

Kako lahko urejam latentne vloge?

Latentne vloge je možno urejati na dva načina.

Če ima neka oseba že dostop do strežnika (kot npr. vodja nekega tekmovanja ali pa preko latentne vloge pri nekem tekmovanju), potem lahko v osebne profilu, alineja Vloge (GDPR), sam sebi dodeli latentno vlogo pri drugem tekmovanju.

Odgovorna oseba/pomočnik odgovorne osebe lahko na meniju Učitelji ureja latentne vloge za vse učitelje. Latentne vloge je možno dodajati ali odvzemati. Pri dodajanju latentne vloge se uporabniku avtomatično pošlje elektronska pošta z geslom, možno pa je posameznim učiteljem (nosilcem latentnih vlog) gesla tudi posebej posredovati.

Na naši šoli je prišlo do menjave ravnatelja. Kako uredimo dostop novemu ravnatelju?

Menjava bo najhitreje opravljena tako, da se na strežnik prijavi bivši ravnatelj (oz. odgovorna oseba) in na meniju O šoli evidentira novega (oz. odgovorno osebo). Če imate evidentiranega pomočnika odgovorne osebe, lahko menjavo opravi pomočnik. Seveda je potrebno prej poskrbeti. da je nova oseba evidentirana v seznamu učiteljev (meni Učitelji).

Če bivši ravnatelj (oz. odgovorna oseba) menjave ne more opraviti, pomočnika pa tudi nimate evidentiranega, mora novi ravnatelj (oz. odgovorna oseba) kontaktirati administratorja strežnika, ki bo uredil zamenjavo.

Izgubil/pozabil/založil sem geslo. Kako lahko pridobim novo geslo?

Če ste geslo dokončno izgubili, vas iz zadrege lahko reši le ustrezna pooblaščena oseba (npr. odgovorna oseba na šoli (ravnatelj) lahko na meniju O šoli dodeli geslo vodji tekmovanja; vodja tekmovanja lahko na meniju O tekmovanju dodeli geslo pomočnikom pri izvedbi tekmovanja). Če pa ste geslo le 'dobro shranili' (tj. geslo si je zapomnil vaš brskalnik, vi pa ne), lahko shranjeno geslo uporabite za prijavo na strežnik, nato pa v svojem profilu geslo ponastavite.

Staro/lansko geslo za dostop do strežnika ni več veljavno. Ali ga lahko ponastavite?

Če staro/lansko geslo ni več veljavno, potem ste ga dobili le za tako aktivnost, ki je (npr. s koncem šolskega leta) prenehala, ali pa je za to aktivnost vam nadrejeni uporabnik (npr. ravnatelj, vodja aktiva) določil drugo osebo in ji dodelil geslo.

Prosimo, da se oglasite pri ravnatelju vaše šole ali vodji ustreznega tekmovanja na vaši šoli.

Po elektronski pošti sem prejel geslo za dostop do Informacijskega strežnika. Avtentikacija ne uspe, čeprav geslo pravilno vnesem. Kje je problem?

Če avtentikacija ne uspe, potem je geslo/uporabniško ime napačno vnešeno ali pa ni več veljavno (npr. lansko geslo ali pa prišlo do spremembe osebe, ki opravlja določeno aktivnost).

Napačno vnešeno geslo je najpogosteje res napačno vnešeno. Zgodili so se lahko hitri prsti, pomotoma uporaba Caps-Lock, zamenjava Y ali Z zaradi Qwerty/Qwertz tipkovnice, ... . Če ste geslo kopirali iz elektronske pošte, pazite, da ne zajamete odvečnih presledkov ali kakšnih drugih znakov (npr. vrstični razlom).

Če si je brskalnik geslo zapomnil (kar je s stališča varnosti sicer narobe), je povsem možno, da si je brskalnik zapomnil katero od starih neveljavnih gesel.

Kako lahko pridobim geslo za predsednika šolske tekmovalne komisije?

Predsednik šolske tekmovalne komisije nima posebej dodeljene vloge na strežniku, se pa njegova aktivnost beleži med strokovne aktivnosti (meni Šolsko tekmovanje, alineja Komisija).

Vodja tekmovanja lahko s svojim dostopom ureja vse v zvezi z organizacijo in izvedbo šolskega tekmovanja, za pomoč pa lahko na meniju O tekmovanju pooblasti tudi druge učitelje.

Kako lahko pridobim geslo za organizatorja šolskega tekmovanja?

Organizator šolskega tekmovanja nima posebej dodeljene vloge na strežniku, se pa njegova aktivnost beleži med strokovne aktivnosti (meni Šolsko tekmovanje, alineja Komisija).

Vodja tekmovanja lahko s svojim dostopom ureja vse v zvezi z organizacijo in izvedbo šolskega tekmovanja, za pomoč pa lahko na meniju O tekmovanju pooblasti tudi druge učitelje.

Ali lahko za vnos dosežkov oz. prijavo na tekmovanje pooblastim še druge učitelje?

Vodja tekmovanja lahko na meniju O tekmovanju za prijavo na tekmovanje in vnos dosežkov pooblasti še druge učitelje. Pooblaščeni učitelji lahko vnašajo podatke za tiste učence/dijake, ki so že evidentirani v seznamu vseh učencev/dijakov, ne morejo pa urejati teh evidenc. Urejanje matičnih podatkov o učencih/dijakih in učiteljih je omogočeno le odgovorni osebi na šoli in osebam, ki so za to posebej pooblaščene. Pooblaščeni učitelji tudi ne morejo s strežnika prenesti tekmovalnih nalog in rešitev, ampak mora to narediti vodja tekmovanja.

Osebni podatki

Sem vodja/pomočnik vodje tekmovanja in ne vidim nobenih podatkov o učencih/dijakih ali učiteljih oz. kup podatkov manjka. Ali je to povezano z GDPR?

Da. Ker obdelava osebnih podatkov pri tekmovanjih ne spada med obdelave, določene z zakonom ali po uradni dolžnosti, jih lahko obdelujemo le na podlagi osebne privolitve. V Informacijski strežnik lahko torej uvozite le tiste učence/dijake, za katere ste pridobili privolitve. Dostop do urejanja matičnih evidenc (učenci/dijaki, učitelji) je možen le odgovornim osebam na šoli ali njihovim pooblaščencem. Prosimo, da se obrnete na tiste osebe na vaši šoli, ki so odgovorne za urejanja matičnih evidenc.

Sem vodja/pomočnik vodje tekmovanja in želim urediti evidenco učencev/dijakov, vendar ustreznega menija ne najdem. Kako naj uredim matično evidenco?

Matična evidenca je zbirka osebnih podatkov, ki jo lahko ureja samo ravnatelj (odgovorna oseba) in tiste osebe, ki jih za to ravnatelj posebej pooblasti. Posebej to pomeni, da urejanje osebnih podatkov tekmovalcev ni avtomatično omogočeno vsem vodjem tekmovanj.

Sem vodja/pomočnik vodje tekmovanja in želim urediti evidenco učiteljev, vendar ustreznega menija ne najdem. Kako naj uredim matično evidenco?

Matična evidenca je zbirka osebnih podatkov, ki jo lahko ureja samo ravnatelj (odgovorna oseba) in tiste osebe, ki jih za to ravnatelj posebej pooblasti. Posebej to pomeni, da urejanje osebnih podatkov učiteljev ni avtomatično omogočeno vsem vodjem tekmovanj.

V evidenco oseb (učenci/učitelji) želim vnesti novo osebo. Sistem zavrača vnos, čeprav ime izgleda povsem pravilno. Kje je problem?

Če sistem zavrača vnos, potem ime najverjetneje res ni povsem pravilno zapisano.

Pravilno je potrebno uporabljati veliko začetnico. Precej pogosta napaka pa so (odvečni) presledki pred/za imenom oz. med več imeni ali posebni/skriti znaki (npr. TAB, CRLF). ki se prikradejo v ime, ko ga kopirate od drugod. V tem primeru bo najbolje, da ime ročno ponovno vnesete.

Zaradi spremembe imena/priimka imam spremenjen podpis. Kako to uredim na strežniku?

Podpis morate v skeniranje posredovati na posebnem obrazcu s črtno kodo, ki je dosegljiv na strežniku. Ne podpisujte se na drugačen papir, niti ga ne skenirajte sami, saj je potrebno podpis pravilno skenirati in ustrezno grafično obdelati.

Za tekmovanje na šolski ravni morate pred tem tudi na strežniku ob evidentiranju predsednika tekmovalne komisije (menI Šolsko tekmovanje, alineja Tekmovalna komisija) označiti, da želite za podpisovanje uporabiti skeniran podpis. Če tega ne označite, obrazec sploh ne bo dosegljiv.

Kako lahko spremenim svoj e-poštni naslov na strežniku?

E-poštni naslov učitelja lahko spremeni (meni Učitelji) odgovorna oseba na vaši šoli ali njegov pooblaščenec, osebni e-naslov pa je možno spremeniti tudi pri individualnem dostopu.

Ali je e-poštni naslov tekmovalcev obvezen podatek?

E-poštni naslov ni obvezen podatek, je pa v duhu e-poslovanja ta podatek nadvse koristen.

Vsak tekmovalec mora pred tekmovanjem prejeti prijavnico. Prijavnico lahko prejme v fizični obliki (papir) ali pa po elektronski poti. Če boste na šoli uporabili interne komunikacijske kanale, morate sami pravilno poskrbeti, da bo vsaka oseba prejela pravo prijavnico (PDF z uporabniškim imenom in geslom). Če so na strežniku že evidentirani kontaktni e-poštni naslovi učencev/dijakov, pa lahko vsem evidentiranim tekmovalcem pošljete prijavne podatke preko strežnika (in sistem bo poskrbel, da bo vsak prejel prave prijavne podatke).

Prijava na tekmovanje - tekmovalci

Sem vodja/pomočnik vodje tekmovanja na šoli. Kaj vse je potrebno narediti za prijavo učencev/dijakov na šolsko tekmovanje?

Po vrsti je potrebno izvesti naslednje aktivnosti

 • Pri prvem dostopu je potrebno podati soglasje za obdelavo podatkov v zvezi z določenim tekmovanjem.
 • Na meniju Tekmovanje, Šolsko tekmovanje, alineja Tekmovalna komisija, je potrebno evidetnirati organizatorja tekmovanja in predsednika tekmovalne komsije.
 • Na meniju Tekmovanje, Šolsko tekmovanje, alineja Prijava na tekmovanje, izvedete prijavo na tekmovanje.

Če na nekem meniju ne vidite določenih oseb, a bi tam morali biti, je težava v tem, da soglasja za obdelavo podatkov še niso podana, Za pomoč pri tem se morate obrniti na odgovorno osebo na šoli ali pomočnika/pomočnike, ki jih je odgovorna oseba pooblastila. Vsekakor pa preberite navodila, ki so dosegljva s posameznih strani za vsako izmed zgoraj opisanih aktivnost, sledite navodilom in bodite pozorni na roke izvedb posameznih aktivnosti.

Sem vodja/pomočnik vodje tekmovanja na šoli. Na tekmovanje želim prijaviti učenca/dijaka, vendar ga ni v spustnem seznamu. Kako manjkajočo osebo dodam?

V spustnem seznamu se pojavijo samo osebe, ki

 • so potencialni kandidati za udeležbo glede na leto šolanja oz. učni program
 • in imajo urejeno GDPR soglasje.

Urejeno GDPR soglasje pomeni, da so bili iz internega informacijskega sistema na šoli v Informacijski strežnik preneseni samo tisti učenci/dijaki, ki so (oni ali njihovi zakoniti zastopniki) podali pisno soglasje o prenosu in obdelavi podatkov. Posebej to pomeni, da lanski podatki o učencih/dijakih niso bili preneseni, ampak jih je treba prenesti/v sistem uvoziti ponovno in sicer samo za tiste osebe, ki so podale soglasje. Prijava na določeno tekmovanje potem poteka na običajen način (s pomočjo že izpolnjene prijavnice na strežniku; kar je zaradi podanega soglasja dopustno narediti).

Kot vodja/pomočnik vodje tekmovanja manjkajoče osebe ne morete dodati, ampak mora to narediti odgovorna oseba ali njen pooblaščenec, saj imajo samo te osebe pravico urejanja matičnih evidenc.

Sem vodja/pomočnik vodje tekmovanja na šoli. Na tekmovanje želim prijaviti tekmovalca in mu dodeliti mentorja, vendar učitelja ni v spustnem seznamu, čeprav vem, da je zapisan v evidenci vseh učiteljev na šoli. Zakaj?

Na strežniku je možno evidentirati učitelja kot mentorja tekmovalcu pri nekem tekmovanju samo, če je učitelj podal soglasje za obdelavo podatkov za namen izvedbe tega tekmovanja.

Če je nekdo že evidentiran kot vodja tekmovanja ali pomočnik vodje tekmovanja, je moral podati soglasje za obdelavo podatkov pri tem tekmovanju in te osebe se že pojavijo v spustnem seznamu. Ker pa so lahko mentorji tudi učitelji, ki niso vodje tekmovanj ali pomočniki, jim mora ravnatelj ali pooblaščena oseba dodeliti latentno vlogo pri tem tekmovanju na tej šoli. Z dodeljeno latentno vlogo dobi oseba dostop do strežnika in šele ko oseba sama poda soglasje za obdelavo podatkov, se njeno ime pojavi na spustnih seznamih (pri mentorstvih in pri članih komisije). Nobena druga vloga na strežniku ne zagotavlja prikaza v spustnih seznamih. Na meniju Tekmovanje, O tekmovanju, alineja Pomoč pri izvedbi je možno videti, kdo vse ima latentno vlogo pri določenem tekmovanju. Vodja tekmovanja lahko s tega menija pošlje opomnik z geslom osebi, ki sicer latentno vlogo že ima, a (še) ni podala soglasja o obdelavi podatkov.

Opozoriti velja, da je dovolj nekomu podeliti latentno vlogo pri enem tekmovanju, saj lahko vsak sam sebi doda latentne vloge pri poljubno tekmovanjih. Dodajanje latentnih vlog seveda ne pomeni, da je nekdo dejansko sodeloval pri tekmovanju, ampak je le pravni korak, s katerim vsak zase pove, pri katerih tekmovanjih je pripravljen sodelovati in se lahko zato njegovo ime pojavi na ustreznih spustnih seznamih (znotraj strežnika in le v povezavi z določenim tekmovanjem).

Sem učenec oz. dijak. Kako se prijavim na tekmovanje?

Učenec ali dijak se na tekmovanje prijavi pri vodji tekmovanja na šoli ali osebi, zadolženi za izvedbo tekmovanja. Prijava na tekmovanje je možna samo za vstopno stopnjo tekmovanja. Za višje stopnje tekmovanj neposredna prijava ni možna, ampak so tekmovalci na to stopnjo vabljeni glede na dosežek na predhodni stopnji tekmovanja.

Sem učitelj in želim prijaviti učenca oz. dijaka na neko tekmovanje. Kako naj to naredim?

Prijavo na tekmovanje lahko naredi le vodja tekmovanja ali oseba (pomočnik), ki jo imenuje vodja tekmovanja. Podrobnejša navodila so na voljo na strežniku, meni določenega tekmovanja. Vodja tekmovanja lahko na tekmovanje prijavi samo učence/dijake, ki so že v matičnih evidencah, evidenc samih pa ne more dopolnjevati oz. spreminjati.

Na tekmovanju želi sodelovati slep oz. slaboviden tekmovalec. Kako uredim prijavo in naročim prilagojene pole?

Najprej je potrebno tekmovalca prijaviti. Prijavo naredite na običajen način - torej povsem enako, kot za druge tekmovalce. Ko ste prijavo uredili, na meniju izberite alinejo Prilagojena gradiva za slepe in slabovidne in pri izbranem tekmovalcu označite ustrezno prilagoditev. Zaradi občutljivosti podatkov je alineja dostopna samo vodjem tekmovanj. Pri naročanju prilagojenih gradiv se zelo striktno držimo roka prijave (praviloma dva tedna pred tekmovanjem).

Prilagojena gradiva za slepe in slabovidne so na voljo v sodelovanju s centrom IRIS (kontakt: pripomocki@center-iris.si). Centru IRIS bomo posredovali le podatke o želenem načinu prilagoditve in tekmovalni skupini, za katero želite določena gradiva, imena tekmovalca Centru IRIS ne bomo posredovali.

Kako zabeležim na strežniku, da je neka oseba 'mentor pri tekmovanju'?

Na strežniku je omogočeno samo beleženje natančno določenih mentorstev (tj. oseba je mentor tekmovalcu na neki stopnji tekmovanja), ni pa možno zabeležiti abstraktnega mentorstva (tj. 'mentor pri tekmovanju'). Vsak tekmovalec ima lahko največ enega mentorja. V 1. razredu OŠ je možno zabeležiti tudi vzgojitelja.

Mentorstvo tudi ni aktivna vloga na strežniku, je pa potrebno osebi pred evideniranjem mentorstva dodeliti latentno vlogo pri določenem tekmovanju, da se oseba sploh pojavi na spustnih sezamih pri tem tekmovanju.

Vodja tekmovanja je en sam in ga določi ravnatelj/odgovorna oseba (meni O šoli, alineja Vodje tekmovanj). Pomočnikov vodje tekmovanja je lahko več in jih določi vodja tekmovanja (meni Tekmovanje/O tekmovanju).

Prijava na tekmovanje - tekmovalna komisija

Na tekmovanju želim evidentirati člana tekmovalne komisije, vendar učitelja ni v spustnem seznamu, čeprav vem, da je zapisan v evidenci vseh učiteljev na šoli. Zakaj?

Na strežniku je možno evidentirati učitelja kot člana tekmovalne komisije samo, če je učitelj podal soglasje za obdelavo podatkov za namen izvedbe tega tekmovanja. To načelo velja za vse komisije na vseh stopnjah tekmovanj.

Če je nekdo že evidentiran kot vodja tekmovanja ali pomočnik vodje tekmovanja, je moral podati soglasje za obdelavo podatkov pri tem tekmovanju in te osebe se že pojavijo v spustnem seznamu. Ker pa so lahko člani komisij tudi učitelji, ki niso vodje tekmovanj ali pomočniki, jim mora ravnatelj ali pooblaščena oseba dodeliti latentno vlogo pri tem tekmovanju na tej šoli. Z dodeljeno latentno vlogo dobi oseba dostop do strežnika in šele ko oseba sama poda soglasje za obdelavo podatkov, se njeno ime pojavi na spustnih seznamih (pri članih komisije in pri mentorstvih). Nobena druga vloga na strežniku ne zagotavlja prikaza v spustnih seznamih. Na meniju Tekmovanje, O tekmovanju, alineja Pomoč pri izvedbi je možno videti, kdo vse ima latentno vlogo pri določenem tekmovanju. Vodja tekmovanja lahko s tega menija pošlje opomnik z geslom osebi, ki sicer latentno vlogo že ima, a (še) ni podala soglasja o obdelavi podatkov.

Opozoriti velja, da je dovolj nekomu podeliti latentno vlogo pri enem tekmovanju, saj lahko vsak sam sebi doda latentne vloge pri drugih tekmovanjih. Prav tako lahko vodja nekega tekmovanja sam sebi dodeli latentno vlogo pri drugem tekmovanju. Dodajanje latentnih vlog seveda ne pomeni, da je nekdo dejansko sodeloval pri tekmovanju, ampak je le pravni korak, s katerim vsak zase pove, pri katerih tekmovanjih je pripravljen sodelovati in se lahko zato njegovo ime pojavi na ustreznih spustnih seznamih (znotraj strežnika in le v povezavi z določenim tekmovanjem).

Vpogled v dosežke

Na tekmovanju/ob prijavi na tekmovanje sem prejel list z geslom. Kako lahko vidim svoj dosežek na tekmovanju?

Individualni vpogled v dosežek na tekmovanju je možen na strani rezultati.dmfa.si, povezave do te spletne strani vodijo tudi z naslovne spletne strani DMFA Slovenije ali pa podstrani, namenjeni tekmovanjem. Do dosežkov boste najhitreje dostopili z uporabo QR kode, ki je natisnjena na listu z geslom.

Po objavi uradnih rezultatov je pri individualnem vpogledu vidno tudi doseženo mesto, morebitno osvojeno priznanje ter informacija o morebitni uvrstitvi na naslednjo stopnjo tekmovanja.

Ugovor na vrednotenje

Kako lahko vložim ugovor na vrednotenje?

Ugovor na vrednotenje je potrebno podati na način, ki je opisan v pravilniku oz. razpisu tekmovanja. Če je ugovor plačljiv, ga je potrebno vložiti elektronsko, prav tako moramo do izteka roka za vložitev prejeti potrditev banke o prejemu nakazila. Postopek elektronske vložitve ugovora:

 • S pomočjo gesla za individualni dostop se prijavite v vpogled dosežkov tekmovalca.
 • V skladu z navodili na strani zapišite besedilo ugovora k vsaki nalogi posebej.
 • Po zaključku pisanja besedil ugovorov k posameznim nalogam izpolnite še polji e-naslov vlagatelja in IBAN za vračilo, ki se nahajata na dnu strani ter vložite ugovor.
 • Po elektronski pošti boste prejeli potrditev vložitve ugovora, kjer bo tudi zapisan znesek za plačilo in sklicna številka.
 • V predpisanem roku izvedite plačilo na račun DMFA Slovenje (IBAN SI56 0205 3001 1983 664) in pri plačilu obvezno navedite sklicno številko. Če sklicna številka ne bo navedena, plačila ne bomo mogli povezati z vloženim ugovorom in komisija ugovora ne bo obravnavala.
Prosimo, da ne nakazujete pristojbine za ugovor na račun DMFA Slovenije, ne da bi pred tem ugovor dejansko vložili in pridobili ustrezno sklicno številko.

Pri tekmovanju je omogočeno elektronsko vlaganje ugovora na vrednotenje. Ugovor mora biti potrjen s strani mentorja. Kako lahko to storimo?

Mentorji tekmovalcev pravzaprav nimajo aktivne vloge na strežniku. Aktivno vlogo na strežniku ima vedno vodja tekmovanja na šoli, zato je potrjevanje vedno omogočeno za vodjo tekmovanja. Vodja poda soglasje k ugovoru na meniju Tekmovanje, Regijsko tekmovanje oz. Državno tekmovanje, alineja Ugovori na vrednotenje.

Priznanja tekmovalcem

Na šolo so prispela priznanja za vsa tekmovanja, vendar določene tiskovine ne najdemo med poslanimi tiskovinami. Ali jo lahko pošljete ponovno?

Seveda se pri odpremi tako velike količine tiskovin lahko zgodijo napake pri pakiranju, vendar dolgoletna praksa kaže, da so skoraj vse "izgubljene" tiskovine bile poslane na prave šole, samo pri razdeljevanju na šoli je prišlo do napake. Zato vas prosimo, da preden na strežniku (meni O šoli, Popravki/ponatisi tiskovin) označite neko tiskovino kot izgubljeno, pri vseh vodjih tekmovanj na šoli oz. razrednikih preverite ali niso morda tiskovino vzeli pomotoma. Posebej poudarjamo, da je zaradi tehnologije natisa in odpreme skoraj neverjetno, da bi manjkale tiskovine iz sredine kupa tiskovin iste vrste.

V evidenci na strežniku so vse izdane tiskovine, evidenca je priložena tudi k vsakemu kupu tiskovin iste vrste. Če tiskovine/priznanja v evidenci ni, priznanje sploh ni bilo podeljeno in v tem primeru ne moremo govorili o 'izgubljeni' ali 'manjkajoči' tiskovini. Ker se vsa priznanja podeli v skladu s pravilnikom in natisne krepko po zaključku vseh tekmovanj, to pomeni, da 'manjkajoče' priznanje tudi naknadno ne more biti podeljeno. Koristno je tudi preveriti, če je bil dosežek za določenega tekmovalca sploh vnešen.

Na šolo smo prejeli priznanje, na katerem ime tekmovalca/predsednika tekmovalne komisije/šole ni pravilno zapisano. Kako uredimo popravek in ponoven natis?

V vseh primerih gre za napako s strani šole, zato je popravek in ponoven natis plačljiv. Če gre za popravek imena tekmovalca/učitelja, se popravek evidentira na meniju O šoli, Popravki/ponatisi tiskovin.

Imen šol po natisu ne spreminjamo. Rok za sporočanje sprememb imen šol se vedno izteče v sredini aprila, zato je potrebno z morebitnimi popravki počakati na začetek novega šolskega leta.

Se je pa na tem mestu potrebno zavedati, za kakšno napako gre. Če gre za zgolj za napako pri zapisu imena, potem je to tehnični popravek, kot je opisano v prvem odstavku. Če pa gre za vsebinsko napako (ime pravzaprav ni narobe zapisano, ampak gre drugo osebo), nas posebej kontaktirajte, saj vsebinski popravki po objavi uradnih rezultatov niso več možni.

Na šolo so prispela priznanja za vsa tekmovanja, vendar določene tiskovine niso podpisane/žigosane. Kaj naj storimo?

Vsa priznanja morajo biti podpisana in žigosana v skladu s pravilnikom ustreznega tekmovanja.

Na vseh priznanjih je izpisano ime predsednika tekmovalne komisije. Če priznanje na šolskem nivoju še ni opremljeno s skeniranim podpisom, ga podpišite na šoli. Pri podpisovanju pazite, da se podpiše prava oseba s primernim pisalom.

Priznanja imajo praviloma že prednatisnjene žige, zato ponovno žigosanje z žigom šole ni potrebno in niti ni dovoljeno. Če gre za priznanje na šolskem nivoju in še ni žigosano, ga žigosate z žigom šole. Pri žigosanju pazite, da se žig ne razmaže in še svež žig ne prenese na kakšno drugo tiskovino.

Če se podpisovanju ali žigosanju zmotite oz. poškodujete tiskovino, je možno (kot plačljivo storitev) na meniju O šoli, Popravki/ponatisi tiskovin naročiti ponoven natis,

Priznanje je poškodovano in ga ne moremo izročiti tekmovalcu. Kako uredimo ponoven natis?

Prošnjo za ponoven natis je potrebno evidentirati na meniju O šoli, Popravki/ponatisi tiskovin in v skladu z navodili na strežniku morate na DMFA Slovenije vrniti originalni izvod poškodovanega obrazca. Seveda je potrebno razlikovati med našo napako (slab natis/poškodba predloge) in poškodbo tiskovine z vaše strani (napačno žigosanje, napačno podpisovanje, polivanje s kavo, ...).

Potrdila o strokovnem sodelovanju

Izgubil sem potrdilo o strokovnem sodelovanju. Kako lahko pridobim kopijo potrdila?

Brezplačen prepis potrdila (tj. Izpis iz evidence strokovnega sodelovanja) lahko v elektronski obliki pridobite na vaši šoli.

Dostop do evidence ima ravnatelj vaše šole. Na strežnik se mora prijaviti z osebnim geslom, evidenca je dosegljiva na meniju Učitelji, alineja Izpis iz evidence.

Prejel sem elektronsko digitalno podpisano potrdilo o strokovnem sodelovanju v obliki PDF dokumenta. Ali bom prejel še 'originalni' papirni (natisnjen) izvod?

Ne, elektronsko digitalno podpisano potrdilo je pravno veljaven dokument. Potrdilo je opremljeno s QR kodo, v kateri se skriva povezava na (skrit) spletni naslov na strežniku www.dmfa.si. Ko z npr. mobilnim telefonom ali pa namizno aplikacijo poskenirate QR kodo, vas bo brskalnik preusmeril na spletno stran, kjer bodo izpisani ključni metapodatki potrdila, na voljo pa bo tudi povezava do digitalno podpisanega izvirnika dokumenta.

Potrdilo o strokovnem sodelovanju lahko natisnete sami, priporočamo pa, da shranite izvorno digitalno podpisano potrdilo (PDF dokument). Prejemnik natisnjene verzije potrdila lahko s pomočjo QR kode potrdilo verificira ali pa pridobi originalni digitalno podpisan izvod v formatu PDF.