Statistika tekmovanj na informacijskem strežniku DMFA Slovenije

V preglednici je uporabljena logaritmična skala. Priznanja so vsa izdana priznanja tekmovalcem, vključno s priznanji na državnih ravneh tekmovanj. Gostitelji so šole, kjer so bila posamezna tekmovanja izvedena. Mentorji so neposredni mentorji tekmovalcev. Strokovni sodelavci so člani tekmovalnih komisij, ki so aktivno sodelovali pri izvedbi tekmovanj (npr. ocenjevalci, sestavljalci nalog).

{"options":{"chartArea":{"left":100,"right":200,"bottom":100,"top":50,"width":"70%","height":"80%"},"pointSize":"6", "pointShape":"circle","width":970,"height":600,"vAxis":{"scaleType":"log"}},"data": [["Leto", "Tekmovalci", "Priznanja", "Zlata (DT)", "Srebrna (DT)", "Mentorji", "Str. sodelavci", "Gostitelji", "Šole", "Tekmovanja"],["2001", 78143, 25542, 427, null, 4467, 2855, 1221, 589, 6],["2002", 88752, 29860, 476, null, 5101, 3680, 1282, 644, 6],["2003", 93280, 31283, 513, 7, 5508, 4257, 1364, 666, 7],["2004", 106305, 38232, 657, 130, 6411, 4885, 1395, 676, 7],["2005", 112281, 39582, 709, 130, 7291, 5267, 1412, 671, 7],["2006", 115569, 43365, 694, 136, 7525, 7616, 1435, 689, 7],["2007", 119649, 43736, 699, 125, 7729, 8020, 1452, 686, 8],["2008", 128974, 47115, 996, 129, 8498, 9855, 2027, 697, 9],["2009", 156870, 57020, 809, 263, 11355, 12228, 2377, 704, 11],["2010", 168545, 62568, 943, 736, 12914, 15604, 3287, 709, 14],["2011", 176139, 69168, 1062, 791, 13660, 17232, 3779, 709, 16],["2012", 182166, 69946, 1162, 1129, 13954, 17543, 3888, 705, 16],["2013", 187526, 72321, 1273, 1212, 14195, 17919, 3969, 698, 17],["2014", 198166, 75881, 1356, 1382, 15120, 19061, 4461, 702, 19],["2015", 203090, 76711, 1379, 1505, 16268, 19735, 4707, 701, 20],["2016", 201790, 76489, 1516, 4789, 16927, 19359, 4766, 707, 21],["2017", 205239, 86802, 1502, 4822, 18074, 20737, 5215, 718, 22],["2018", 213010, 93037, 1674, 5593, 19379, 21844, 5707, 736, 24],["2019", 227608, 102472, 1682, 5379, 20476, 22676, 6245, 738, 29],["2020", 133861, 57781, 533, 967, 12511, 17955, 5141, 692, 24],["2021", 163696, 75082, 1271, 4937, 17759, 21088, 5405, 702, 28],["2022", 229755, 122020, 1382, 2622, 21535, 24833, 6895, 732, 40],["2023", 239397, 126365, 1446, 2914, 21303, 22462, 7219, 735, 41],["2024", 216833, 109811, 1437, 2836, 19727, 21412, 6907, 736, 39]]}