Statistika tekmovanja

{"options":{"pointSize":"8", "pointShape":"cicrle","title":"Število tekmovalcev po letih","width":"100%","height":320,"vAxis":{"viewWindow":{"min": 0}}},"data": [["Leto", "Šolsko", "Državno"],["2010", 1541, 194],["2011", 2146, 236],["2012", 2535, 251],["2013", 2857, 278],["2014", 3106, 295],["2015", 3301, 335],["2016", 3548, 351],["2017", 3386, 361],["2018", 3249, 382]]}