Statistika tekmovanja

{"options":{"pointSize":"8", "pointShape":"circle","title":"Število tekmovalcev po letih","width":"100%","height":320,"vAxis":{"viewWindow":{"min": 0}}},"data": [["Leto", "Šolsko", "Državno"],["2022", 157, 64],["2023", 211, 67],["2024", 213, 70]]}

Tekmovanje je bilo prvič organizirano v šolskem letu 2001/2002.