Mednarodna tekmovanja iz ekonomije

Opisana so samo tekmovanja, ki se jih bodo naši tekmovalci predvidoma udeležili v tekočem šolskem letu.

Mednarodna ekonomska olimpijada

Slovenija bo sodelovala na 7. Mednarodni ekonomski olimpijadi. Olimpijada bo potekala predvidoma julija 2024 v Hong Kongu. Več informacij bo objavljeno naknadno.