2001...202120222023

Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu 2022/2023

V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki ni pravilen odgovor, pa modro.

Statistika 'Kenguru' za šolsko leto 2022/2023 ni na voljo.