Arhiv tekmovalnih nalog

Tekmovalne naloge s podrobnimi rešitvami so na voljo v tiskani obliki v društvenih publikacijah, v elektronski obliki pa jih je možno kupiti na naših spletnih straneh, kjer je možno kupiti tudi druga tekmovalna gradiva.