Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja v šolskem letu 2022 / 2023

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2022 / 2023 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje sreda, 7. december 2022 ob 13.30
Državno tekmovanje sobota, 14. januar 2023 ob 10.00
Izbirno tekmovanje

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo znanost in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje za javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja, žal, ne more udeležiti.

Dovoljeni pripomočki

Učenci in dijaki lahko na tekmovanju uporabljajo: vrtljivo zvezdno karto in žepno računalo.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik (InfoServer). Dostop je mogoč z geslom, ki vam ga dodelimo in pred tekmovanjem pošljemo na šolo. Na informacijskem strežniku boste našli tudi obrazec "pisna izjava" za dijake.

Za šolsko leto 2022 / 2023 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 0,00 € (z vključenim DDV) na dijaka, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Tekmovalci v vseh skupinah šolskega tekmovanja tekmujejo za bronasto priznanje (glej Pravilnik).

Literatura:

  • Astronomija, France Avsec, Marijan Prosen, DMFA, 2006
  • Zvezdni atlas (I in II del), Bojan Kambič, Cambio d.o.o, 2007
  • Ozvezdja, Bojan Kambič, Cambio d.o.o, 2007
  • Vesolje - velika ilustrirana enciklopedija, Mladinska knjiga, 2008
  • Leksikon fizika, A. Guštin, A. Mohorič, J. Strnad, Cankarjeva založba, 2008
  • Reviji Spika in Presek
  • Vrtljiva zvezdna karta

Državno tekmovanje

Gostitelji državnega tekmovanja bodo:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Jugozahodna Slovenija Sr. šola Veno Pilon Ajdovščina Erik Černigoj
2 Maribor (Bober)
3 Osrednja Slovenija - jug Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Sebastjan Zamuda
4 Osrednja Slovenija - sever Gimnazija Šentvid Ljubljana Klemen Blokar
5 Osrednja Slovenija - vzhod I. gimnazija v Celju Roman Ocvirk
6 Severna in severovzhodna Slovenija Gimnazija Murska Sobota Renato Lukač

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko informacijskega strežnika DMFA. Tu so razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je potrebno dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi onemogočeni.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati pisno in pod šifro tekmovalca ter nasloviti na tajnika komisije za popularizacijo. Ugovora po elektronski pošti ali faksu ni možno vložiti. Komisija bo obravnavala le ugovore, ki bodo prispeli na spodnji naslov do 18. 1. 2023 do 14.00 ne glede na način prenosa.

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje iz astronomije
Jadranska 19
1000 Ljubljana

Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2023 bo 10. 6. 2023 v Ljubljajni s pričetkom ob 11.00.

Literatura za pripravo na državno tekmovanje je enaka kot za pripravo na šolsko tekmovanje.

Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike

Izbor dijakov za olimpijsko ekipo bo potekal v skladu s merili izbora.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov astro@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2022 Predsednica Društva
dr. Nežka Mramor Kosta