Merila za uvrstitev na mednarodna matematična tekmovanja

Opisana merila veljajo za uvrstitev na navedena tekmovanja v tekočem šolskem letu.

Mednarodna matematična olimpijada

Mednarodna matematična olimpijada (MMO) bo potekala od 2. do 13. julija 2023 na Japonskem. Več informacij lahko najdete na uradni strani tekmovanja. Osnovna pogoja za uvrstitev sta:

 • Na MMO se uvrsti najboljših šest tekmovalcev po skupnem seštevku točk iz izbirnih testov (datumi testov).
 • Prvih dveh izbirnih testov se lahko udeležijo vsi tekmovalci, na tretji izbirni test pa je povabljenih prvih 25 tekmovalcev po skupnem seštevku točk iz prvih dveh izbirnih testov in državnega tekmovanja iz matematike (Matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije, razpis tekmovanja).
 • V sklopu celoletnih priprav se za tekmovalce na spletnih straneh objavljajo domače naloge. Tekmovalci morajo za uvrstitev zbrati vsaj 50% točk iz domačih nalog. Točke iz domačih nalog se ne prištejejo k seštevku točk iz izbirnih testov in državnega tekmovanja.

Veljajo še naslednja pravila:

 • V tekočem šolskem letu bodo izvedni trije izbirni testi. Na vsakem testu imajo tekmovalci na voljo 4 ure in pol za reševanje. Na prvem testu je 5 nalog, na vsakem od ostalih dveh pa po 3 naloge. Vsaka naloga je vredna 8 točk. Skupno je zato na izbirnih testih možno doseči 88 točk.
 • Na državnem tekmovanju je možno doseči 30 točk. Čeprav dijaki tekmujejo v različnih letnikih, so njihove točke v seštevku za kvalifikacije na tretji izbirni test enakovredne.
 • Na tretji izbirni test se lahko uvrstijo le tekmovalci, ki so se udeležili vsaj enega od prvih dveh izbirnih testov.
 • Tekom šolskega leta je predvideno, da tekmovalci prejmejo 10 domačih nalog, od tega vsaka vsebuje 4 naloge. Komisija si pridžuje pravico, da v izjemnih primerih število domačih nalog tudi spremeni.
 • Tekmovalci morajo rešitve domačih nalog oddati do predvidenega datuma. Naknadna oddaja rešitev je možna le, če se tekmovalci predhodno o tem dogovorijo z vodjo celoletnih priprav.
 • V primeru, da se tekmovalec po seštevku točk uvršča med najboljših šest, ne izpolnjuje pa pogoja o domačih nalogah, se praviloma ne uvrsti v ekipo. Komisija si pridržuje pravico, da tedaj bodisi izbere naslednjega po skupnem seštevku, ki izpolnjuje pogoj, bodisi ne izbere nikogar. V posebnem primeru, če tekmovalcu zmanjka zgolj malo za izpolnitev pogoja ter ima za to opravičljive razloge, ga lahko Komisija vseeno izbere za tekmovanje.
 • V primeru delitve ključnih mest za uvrstitev v ekipo odloča število točk na tretjem izbirnem testu. Če ta kriterij ne določi ekipe, so nadaljnji kriteriji v vrstnem redu: število točk na drugem izbirnem testu, rezultat na Tekmovanju mest ter šele nato dodatne kvalifikacije.
 • Tekmovalec se lahko udeleži MMO več kot trikrat samo, če je na eni izmed predhodnih MMO dobil medaljo oziroma v izjemnih primerih ob soglasju vodje ekipe.
 • Tekmovalec, ki se je uvrstil v ekipo, mora biti na tekmovanju prisoten ves čas uradnega trajanja tekmovanja, razen v izjemnih primerih ob soglasju vodje ekipe.
 • Tekmovalca, ki se je uvrstil v ekipo, lahko upravni odbor DMFA Slovenije na predlog vodje ekipe izključi iz ekipe (npr. zaradi nesodelovanja na pripravah, zaradi neporavnanih finančnih obveznosti, če tekmovalec ne dostavi pravočasno vseh zahtevanih dokumentov in obrazcev, itd.).

Srednjeevropska matematična olimpijada

Srednjeevropska matematična olimpijada (SMO) bo potekala avgusta ali septembra na Slovaškem. Na tekmovanje se uvrsti najboljših šest tekmovalcev po sledečih kriterijih. Osnovni pogoji za uvrstitev so:

 • Na SMO se lahko uvrstijo le tekmovalci, ki v tekočem šolskem letu še niso v 4. letniku srednje šole in niso uvrščeni v ekipo za MMO v tekočem šolskem letu.
 • Na SMO se uvrsti najboljših šest tekmovalcev, ki ustreza prejšnjemu kriteriju, po skupnem seštevku točk iz izbirnih testov (datumi testov).
 • Prvih dveh izbirnih testov se lahko udeležijo vsi tekmovalci, na tretji izbirni test pa je povabljenih prvih 25 tekmovalcev po skupnem seštevku točk iz prvih dveh izbirnih testov in državnega tekmovanja iz matematike (Matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije, razpis tekmovanja).
 • V sklopu celoletnih priprav se za tekmovalce na spletnih straneh objavljajo domače naloge. Tekmovalci morajo za uvrstitev zbrati vsaj 25% točk iz domačih nalog. Točke iz domačih nalog se ne prištejejo k seštevku točk iz izbirnih testov.

Veljajo še naslednja pravila:

 • V tekočem šolskem letu bodo izvedni trije izbirni testi. Na vsakem testu imajo tekmovalci na voljo 4 ure in pol za reševanje. Na prvem testu je 5 nalog, na vsakem od ostalih dveh pa po 3 naloge. Vsaka naloga je vredna 8 točk. Skupno je zato na izbirnih testih možno doseči 88 točk.
 • Na državnem tekmovanju je možno doseči 30 točk . Čeprav dijaki tekmujejo v različnih letnikih, so njihove točke v seštevku za kvalifikacije na tretji izbirni test enakovredne.
 • Na tretji izbirni test se lahko uvrstijo le tekmovalci, ki so se udeležili vsaj enega od prvih dveh izbirnih testov.
 • Tekom šolskega leta je predvideno, da tekmovalci prejmejo 10 domačih nalog, od tega vsaka vsebuje 4 naloge. Komisija si pridžuje pravico, da v izjemnih primerih število domačih nalog tudi spremeni.
 • Tekmovalci morajo rešitve domačih nalog oddati do predvidenega datuma. Naknadna oddaja rešitev je možna le, če se tekmovalci predhodno o tem dogovorijo z vodjo celoletnih priprav.
 • V primeru, da se tekmovalec po seštevku točk uvršča med najboljših šest, ne izpolnjuje pa pogoja o domačih nalogah, se praviloma ne uvrsti v ekipo. Komisija si pridržuje pravico, da tedaj bodisi izbere naslednjega po skupnem seštevku, ki izpolnjuje pogoj, bodisi ne izbere nikogar. V posebnem primeru, če tekmovalcu zmanjka zgolj malo za izpolnitev pogoja ter ima za to opravičljive razloge, ga lahko Komisija vseeno izbere za tekmovanje.
 • V primeru delitve ključnih mest za uvrstitev v ekipo odloča število točk na tretjem izbirnem testu. Če ta kriterij ne določi ekipe, so nadaljnji kriteriji v vrstnem redu: število točk na drugem izbirnem testu, rezultat na Tekmovanju mest ter šele nato dodatne kvalifikacije.
 • Tekmovalec, ki se je uvrstil v ekipo, mora biti na tekmovanju prisoten ves čas uradnega trajanja tekmovanja, razen v izjemnih primerih ob soglasju vodje ekipe.
 • Tekmovalca, ki se je uvrstil v ekipo, lahko upravni odbor DMFA Slovenije na predlog vodje ekipe izključi iz ekipe (npr. zaradi nesodelovanja na pripravah, zaradi neporavnanih finančnih obveznosti, če tekmovalec ne dostavi pravočasno vseh zahtevanih dokumentov in obrazcev, itd.).

Evropska dekliška matematična olimpijada

Evropska dekliška matematična olimpijada (EDMO) bo potekala od 13. do 19. aprila 2023 v Sloveniji. Več informacij lahko najdete na uradni strani tekmovanja. Osnovna pogoja za uvrstitev sta:

 • Na EDMO se uvrsti najboljših osem deklet po skupnem seštevku točk iz prvega izbirnega testa (datumi testov) in dodatnih kvalifikacij za to tekmovanje.
 • Točke iz domačih nalog se za uvrtitev v ekipo ne upoštevajo.

Veljajo še naslednja pravila:

 • V tekočem šolskem letu bodo izvedni trije izbirni testi, od katerih za uvrstitev na EDMO šteje le prvi. Na vsakem testu imajo tekmovalci na voljo 4 ure in pol za reševanje. Na prvem testu je 5 nalog. Vsaka naloga je vredna 8 točk. Na prvem izbirnem testu je možno doseči 40 točk.
 • Dodatne kvalifikacije so sestavljene iz dveh krogov, predvidoma v začetku oziroma koncu novembra. Na vsakem testu so 4 naloge. Vsaka naloga je vredna 8 točk. Skupno je na dodatnih kvalifikacijah možno doseči 64 točk.
 • V primeru delitve ključnih mest za uvrstitev v ekipo odloča število točk na izbirnem testu. V primeru, da to še ne določa ekipe, so nadaljnji kriteriji v tem vrstnem redu: število točk na drugem krogu dodatnih kvalifikacij, rezultat na Tekmovanju mest ter šele nato dodatne kvalifikacije.
 • Tekmovalka, ki se je uvrstila v ekipo, mora biti na tekmovanju prisotna ves čas uradnega trajanja tekmovanja, razen v izjemnih primerih ob soglasju vodje ekipe.
 • Tekmovalko, ki se je uvrstila v ekipo, lahko upravni odbor DMFA Slovenije na predlog vodje ekipe izključi iz ekipe (npr. zaradi nesodelovanja na pripravah, zaradi neporavnanih finančnih obveznosti, če tekmovalka ne dostavi pravočasno vseh zahtevanih dokumentov in obrazcev, itd.).

Romunski matematični Master

Romunski matematični Master (RMM) bo potekal februarja 2023 v Romuniji. Več informacij lahko najdete na uradni strani tekmovanja. Na tekmovanje se uvrstijo najboljši štirje tekmovalci po sledečih kriterijih:

 • Na RMM se uvrstijo najboljši štirje tekmovalci po skupnem seštevku točk iz prvega izbirnega testa (datumi testov) ter dodatnih kvalifikacij za to tekmovanje.
 • V sklopu celoletnih priprav se za tekmovalce na spletnih straneh objavljajo domače naloge. Tekmovalci morajo za uvrstitev zbrati vsaj 25% točk iz prvih petih domačih nalog. Točke iz domačih nalog se ne prištejejo k seštevku točk iz prvega izbirnega testa in dodatnih kvalifikacij.

Veljajo še naslednja pravila:

 • V tekočem šolskem letu bodo izvedni trije izbirni testi. Na vsakem testu imajo tekmovalci na voljo 4 ure in pol za reševanje. Na prvem testu je 5 nalog. Vsaka naloga je vredna 8 točk. Na prvem izbirnem testu je možno doseči 40 točk.
 • Dodatne kvalifikacije se izvedejo le za prvih osem tekmovalcev po rezultatih prvega izbirnega testa, predvidoma v začetku januarja. V primeru delitve točk, se lahko na dodatne kvalifikacije uvrsti tudi več kot osem tekmovalcev. Na dodatnih kvalifikacijah so 3 naloge. Vsaka naloga je vredna 8 točk. Skupno je na dodatnih kvalifikacijah možno doseči 24 točk.
 • Tekom šolskega leta je predvideno, da tekmovalci prejmejo 10 domačih nalog, od tega vsaka vsebuje 4 naloge. Za uvrstitev na RMM štejejo le rezultati iz prvih petih domačih nalog. Komisija si pridžuje pravico, da v izjemnih primerih število domačih nalog tudi spremeni.
 • Tekmovalci morajo rešitve domačih nalog oddati do predvidenega datuma. Naknadna oddaja rešitev je možna le, če se tekmovalci predhodno o tem dogovorijo z vodjo celoletnih priprav.
 • V primeru, da se tekmovalec po seštevku točk uvršča med najboljše štiri, ne izpolnjuje pa pogoja o domačih nalogah, se praviloma ne uvrsti v ekipo. Komisija si pridržuje pravico, da tedaj bodisi izbere naslednjega po skupnem seštevku, ki izpolnjuje pogoj, bodisi ne izbere nikogar. V posebnem primeru, če tekmovalcu zmanjka zgolj malo za izpolnitev pogoja ter ima za to opravičljive razloge, ga lahko Komisija vseeno izbere za tekmovanje.
 • V primeru delitve ključnih mest za uvrstitev v ekipo odloča rezultat na dodatnih kvalifikacijah. V primeru, da to še ne določa ekipe, odloča rezultat na Tekmovanju mest. Če je tudi tedaj rezultat izenačen, se za izenačene tekmovalce izvedejo ponovne dodatne kvalifikacije.
 • Tekmovalec, ki se je uvrstil v ekipo, mora biti na tekmovanju prisoten ves čas uradnega trajanja tekmovanja, razen v izjemnih primerih ob soglasju vodje ekipe.
 • Tekmovalca, ki se je uvrstil v ekipo, lahko upravni odbor DMFA Slovenije na predlog vodje ekipe izključi iz ekipe (npr. zaradi nesodelovanja na pripravah, zaradi neporavnanih finančnih obveznosti, če tekmovalec ne dostavi pravočasno vseh zahtevanih dokumentov in obrazcev, itd.).

Sredozemsko matematično tekmovanje

Sredozemsko matematično tekmovanje (SMT) se izvaja v nekaterih sredozemskih državah. Na tekmovanju sodelujejo tekmovalci, ki jih izbere Komisija. Osnovni pogoj za sodelovanje je:

 • Na SMT praviloma sodeluje najboljših dvanajst tekmovalcev po skupnem seštevku točk iz izbirnih testov (datumi testov) ter državnega tekmovanja iz matematike (Matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije, razpis tekmovanja).
 • Tekmovanje bo predvidoma potekalo maja ali junija.

Sredozemsko mladinsko matematično tekmovanje

Sredozemsko mladinsko matematično tekmovanje (SMMT) bo predvidoma potekalo julija 2023 v Italiji. Na tekmovanje se uvrstita najboljši dve tekmovalki in najboljša dva tekmovalca po sledečih kriterijih:

 • Na SMMT se lahko uvrstijo le tekmovalci, ki so v tekočem šolskem letu v 2., 3. ali 4. letniku srednje šole in niso uvrščeni v ekipo za MMO v tekočem šolskem letu.
 • Na SMMT se uvrstita najboljši dve tekmovalki in najboljša dva tekmovalca, ki ustrezajo prejšnjemu kriteriju, po skupnem seštevku točk iz izbirnih testov (datumi testov).
 • Prvih dveh izbirnih testov se lahko udeležijo vsi tekmovalci, na tretji izbirni test pa je povabljenih prvih 25 tekmovalcev po skupnem seštevku točk iz prvih dveh izbirnih testov in državnega tekmovanja iz matematike (Matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije, razpis tekmovanja).

Veljajo še naslednja pravila:

 • V tekočem šolskem letu bodo izvedni trije izbirni testi. Na vsakem testu imajo tekmovalci na voljo 4 ure in pol za reševanje. Na prvem testu je 5 nalog, na vsakem od ostalih dveh pa po 3 naloge. Vsaka naloga je vredna 8 točk. Skupno je zato na izbirnih testih možno doseči 88 točk.
 • Na državnem tekmovanju je možno doseči 30 točk . Čeprav dijaki tekmujejo v različnih letnikih, so njihove točke v seštevku za kvalifikacije na tretji izbirni test enakovredne.
 • Na tretji izbirni test se lahko uvrstijo le tekmovalci, ki so se udeležili vsaj enega od prvih dveh izbirnih testov.
 • V primeru delitve ključnih mest za uvrstitev v ekipo odloča število točk na tretjem izbirnem testu. Če ta kriterij ne določi ekipe, so nadaljnji kriteriji v vrstnem redu: število točk na drugem izbirnem testu, rezultat na Tekmovanju mest ter šele nato dodatne kvalifikacije.
 • Tekmovalec, ki se je uvrstil v ekipo, mora biti na tekmovanju prisoten ves čas uradnega trajanja tekmovanja, razen v izjemnih primerih ob soglasju vodje ekipe.
 • Tekmovalca, ki se je uvrstil v ekipo, lahko upravni odbor DMFA Slovenije na predlog vodje ekipe izključi iz ekipe (npr. zaradi nesodelovanja na pripravah, zaradi neporavnanih finančnih obveznosti, če tekmovalec ne dostavi pravočasno vseh zahtevanih dokumentov in obrazcev, itd.).