Priprave na mednarodna tekmovanja

Prvi zamahi v globine matematike

Prvi zamahi v globine matematike v šolskem letu 2022/23 niso bili izvedeni.

Raziskovalni dnevi

Raziskovalni dnevi v šolskem letu 2022/23 niso bili izvedeni.

Celoletne priprave

Celoletne priprave so sklop enodnevnih predavanj, ki potekajo tekom šolskega leta.

Kombinatorika - četrtek, 13. oktober 2022 od 14:00 do 18:00 v predavalnici 2.05 na FMF, Jadranska ulica 21 (2. nadstropje)
 • Osnovni nivo - preštevanja, načelo vključitev in izključitev, Dirichletov princip (Jaka Vrhovnik)
 • Višji nivo - teorija grafov (Luka Horjak)
  1. domača naloga - rešitve

Geometrija - četrtek, 27. oktober 2022 od 14:00 do 18:00 v predavalnici 2.05 na FMF, Jadranska ulica 21 (2. nadstropje)

Teorija števil - sreda, 9. november 2022 od 14:00 do 18:00 v predavalnici 2.05 na FMF, Jadranska ulica 21 (2. nadstropje)

Indukcija - sreda, 23. november 2022 od 14:00 do 18:00 v predavalnici 2.01 na FMF, Jadranska ulica 21 (2. nadstropje)

Algebra - sreda, 14. december 2022 od 14:00 do 18:00 v predavalnici 2.05 na FMF, Jadranska ulica 21 (2. nadstropje)

 • Osnovni nivo - Funkcijske enačbe (Klemen Šivic)
 • Višji nivo - Napredne metode v funkcijskih enačbah (Luka Horjak)
  5. domača naloga

Geometrija - četrtek, 5. januar 2023 od 14:00 do 18:00 v predavalnici 2.05 na FMF, Jadranska ulica 21 (2. nadstropje)

 • Osnovni nivo - Potenca točke na krožnico (Jan Genc)
 • Višji nivo - Inverzija (Juš Kocutar)
  6. domača naloga

Algebra - petek, 20. januar 2023 od 14:00 do 18:00 v predavalnici 2.01 na FMF, Jadranska ulica 21 (2. nadstropje)

 • Osnovni nivo - Polinomi (Klemen Šivic)
 • Višji nivo - Rodovne funkcije (Marko Čmrlec)

Kombinatorika - ponedeljek, 13. februar 2023 od 14:00 do 18:00 v predavalnici 2.03 na FMF, Jadranska ulica 21 (2. nadstropje)

 • Osnovni nivo - Invariante in dvojno štetje (Jan Pantner)

Geometrija - torek, 14. marec 2023 od 15:00 do 19:00 v predavalnici 2.02 na FMF, Jadranska ulica 21 (2. nadstropje)

 • Osnovni nivo - Menelajev, Cevov in Pascalov izrek, homotetija (Jan Genc)

Več datumov bo objavljenih naknadno.

1. dodatne kvalifikacije za EDMO 2023 - naloge in rešitve
2. dodatne kvalifikacije za EDMO 2023 - naloge in rešitve

1. izbirni test za MMO 2023 - naloge in rešitve

Anonimni rezultati 2. izbirnega testa za MMO 2023

Zapiski iz preteklih let
Drive z gradivi
Discord server
Za kakršna koli vprašanja se obrnite na priprave.mmo@gmail.com.

FMF: Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, Jadranska ulica 19 ali Jadranska ulica 21
FE: Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška cesta 25