Pravila tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru

Šolsko tekmovanje za učence osnovnih šol, dijake srednjih šol in študente poteka v skladu z ustreznimi pravilniki tekmovanj (Ma OŠ, Ma SŠ A, Ma SŠ B, Ma SŠ C, Ma VŠ) in dodatnimi pravili za vrednotenje, ki so zapisana v nadaljevanju.

Tekmovalne kategorije

Na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru obstajajo naslednje tekmovalne kategorije in jezikovne inačice:

Tekmovalna kategorija Število nalog in točkovanje Čas reševanja Jezikovna inačica*
Slov. Ital. Madž. Angl.
1. razred OŠ 7 × 4 točke + 7 začetnih točk
skupaj 35 možnih točk
45 minut
2. razred OŠ 10 × 4 točke + 10 začetnih točk
skupaj 50 možnih točk
45 minut
3. razred OŠ 10 × 4 točke + 10 začetnih točk
skupaj 50 možnih točk
45 minut
4. in 5. razred OŠ 5 × 3 točke + 5 × 4 točke + 5 × 5 točk + 15 začetnih točk
skupaj 75 možnih točk
60 minut
6. in 7. razred OŠ 8 × 3 točke + 8 × 4 točke + 8 × 5 točk + 24 začetnih točk
skupaj 120 možnih točk
90 minut
8. in 9. razred OŠ 8 × 3 točke + 8 × 4 točke + 8 × 5 točk + 24 začetnih točk
skupaj 120 možnih točk
90 minut
1. in 2. letnik SŠ, ktg. A 8 × 3 točke + 8 × 4 točke + 8 × 5 točk + 24 začetnih točk
skupaj 120 možnih točk
90 minut
3. in 4. letnik SŠ, ktg. A 8 × 3 točke + 8 × 4 točke + 8 × 5 točk + 24 začetnih točk
skupaj 120 možnih točk
90 minut
1. in 2. letnik SŠ, ktg. B,
1. letnik PTI
8 × 3 točke + 8 × 4 točke + 8 × 5 točk + 24 začetnih točk
skupaj 120 možnih točk
90 minut
3. in 4. letnik SŠ, ktg. B,
2. letnik PTI
8 × 3 točke + 8 × 4 točke + 8 × 5 točk + 24 začetnih točk
skupaj 120 možnih točk
90 minut
1., 2. in 3. letnik SŠ, ktg. C 6 × 3 točke + 6 × 4 točke + 6 × 5 točk + 18 začetnih točk
skupaj 90 možnih točk
60 minut
Študenti 8 × 3 točke + 8 × 4 točke + 8 × 5 točk + 24 začetnih točk
skupaj 120 možnih točk
60 minut

* Jezikovna inačica je na voljo le tistim šolam, ki so pravočasno vložile prošnjo za prevod (glej pravilnike ustreznih tekmovanj).

Točkovanje

Za pravilen odgovor se prizna toliko točk, kot je naloga vredna.
Za nepravilen odgovor se odbije 1/4 točk, kot je naloga vredna.
Za neodgovarjanje ali obkroženih več odgovorov se prizna 0 točk.
Da bi se izognili morebitnemu negativnemu končnemu dosežku, se tekmovalcem v vsaki kategoriji prizna ustrezno število začetnih točk.